הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
בלי_לומר_תפילה

בלי לומר תפילה


מנקודת ראות חדה ומדעית התפילה היא עקרה מיסודה, מאחר ושורשיה מושתתים על דמיון פרוע בדמות אל גדול ונורא עלילות השומע קול תפילות.
                                                    בלי לומר תפילה                                        20/12/13

כאשר מכל עבר ניתנת תשובה                          תשובות למכביר לשימור מצב נתון
בהסתמך על נתוני - גחמה, מפוקפקים,               יאמרו בלהט רוח ו"נשמה יתרה",
הדת בנחישות מתבצרת ב"עמדה חשובה"           זרמתם זרמת סוסים - כפסולי חיתון  
כאוחזת מידע נשגב "כּ‎‏מים המזוקקים":               בשר חמורים בשר - נטולי ברית העטרה.

"לעולם אל תעזו לדבר בגנותה                           אבוי יאמרו ליד המלעיזה הגומרת אומר
של תופעה המהדירה קבוצות מצומצמות,                 לערער יסודות בנין - של קדושי עליון,
הימנעו מלנסות לבארה ולכנותה                         ב"ענווה יאמרו": הן קורצנו מעפר וחומר
כדעה קדומה המדירה -  את שאר האומות".              אנו מחלוקת הפקר - נחטוף עוד בליון...

מתוך תחושת חשיבות ארכאית קדומה                וכך ימשיכו ויפארו - "עם קדוש"
בשילוב תיאור התרחשויות - "עלילות גבורה",           בלשון ערמומית מפולפלת - יסלפו ממצא,
מנציב מלח - כדמות אישה המביטה סדומה                 מתוך אמירות עתיקות יקימו טיעון נדוש
ועד מעללי - קצה יתדה - של דבורה.                   לכל יביאו "אסמכתא" - וסיפור יומצא.

עם נבחר כמורם - מגוי אשר בארץ                      עצרו והביטו על שורשה - של שגיאה
נשיהם וילדיהם כשפחות ועבדים - יהיו לפליטה,          בעת שעובדות המדע - נצחו כל גדותיה,
זוהי גזירת עליון - גורלות הוא חורץ                     קחו נשימה רתמו השכל במשא יגיעה
ובלבד שתבינו למי ניתנה ממלכה - ושליטה...             תקצר היריעה מהכיל - הוכחות אודותיה.

סיפורי הזיות על סנה דובר - בוער שלא עוכל              את אמונת התם העיקש - ביצירה אלוהית
או כיבוש יריחו - בסיבובי תקיעת שופר,                לא נוכל בנקל - לבטל כלאחר יד,
על מעמד עקדת בן אהוב - שבנס סוכל                 מביני עניין - שוללים מהשורש עמדה פלאית
או על מזימת זדון שלא תקום - או עצה שתופר.
           אחרים עדיין מתנדנדים מצד אל צד.

מטיפים הם בלשון המתיימרת להיות נקיה וזכה           תיאוריה מדעית - היא הוכחה מוּצֶקת
תורה העושקת ומונעת מילדות - חקירה עצמאית,         המורכבת משלל עובדות - מובהקות,
"טובים דבריה" מכל אוצר - כי בידה החזקה               דריכה בלתי פוסקת במקום - מובילה לבַּצֶקת
כל הוכחה סותרת - נהדפת באמרה קמאית.               למדו והשכילו להבין - מסקנות מדע מבריקות.

                                                

                                                                               המשורר:  רוני בן יהודה
מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על בלי לומר תפילה ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כתפילה, נשמה, קדושי עליון, ענווה, אסמכתא, עם קדוש, נציב מלח, תקיעת שופר, טובים דבריה, יצירה אלוהית, בצקת