הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
הפרטה_מה_הגבול

הפרטה, מה הגבול?


האם בית המשפט צריך להתערב במקרים בהם המחוקק נתן את דעתו?

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח' נ' שר האוצר ואח' (מכונה בקיצור בג"ץ הפרטת בתי הסוהר) הוא פסק דין של בית המשפט העליון שבו נפסל תיקון מס' 28 לפקודת בתי הסוהר, שאיפשר הקמה של בית סוהר בניהול פרטי. נשיאת בית המשפט העליון דאז, דורית ביניש, קבעה בפסק דינה, כי בעצם העברת סמכויות פוגעניות הכרוכות בהפעלת בית סוהר לזכיין פרטי הפועל למטרות רווח, יש פגיעה בלתי מידתית בכבודם ובחירותם של האסירים. בדעת המיעוט, סבר השופט אדמונד לוי כי מוטב היה להתחיל בהפעלת בית הסוהר, ולבחון האם בהפעלתו נגרמת פגיעה באסירים.

מה דעתכם בנושא? האם תפקידו של בית המשפט להתערב בנושאים כאלו? במידה ואתם בעד הפרטה ברוב המקרים , האם חוץ מבתי סוהר יש משהו נוסף שלא הייתם רוצים שיופרט?מה דעתך על הפרטה, מה הגבול? ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כהפרטת בתי סוהר