הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
טיפול_קבוצתי

טיפול קבוצתי


--
מהי הקבוצה? והטיפול הקבוצתי:לפי עמרם (2004)יש הדגשה על כך שהאדם גדל באמצעות קבוצות למיניהן:המשפחה,קבוצות השווים של גיל ההתבגרות וקבוצות חברתיות לסוגיהן ,ובני אדם תמיד מנהלים יחסי גומלין בכל ימי חייהם וכאשר 2 אנשים או יותר מנהלים יחסי גומלין ולעתים קרובות חולקים ביניהם חוויות תחומי עניין ונאמנות משותפות הרי הם נחשבים כקבוצה,יש לסווג קבוצות על פי מאפיינים שונים:לכידות הקבוצה, הרכבה, מטרות,מבנה התקשרות וחלוקת תפקידים בתוכה.ואז גם חשוב לדבר ולהדגיש שגם לפי עמרם (2004)המתבגרים בדרך כלל מעדיפים לבקש עזרה מחבריהם וקבוצת השווים שלהם ולא מאנשי המקצוע, ועמרם מגדיר קבוצת החברים או קבוצת השווים של גיל ההתבגרות ,שהיא הקבוצה שנאספת בעקבות השינויים הפנימיים והחברתיים העוברים על המתבגר,אז האינטגראציה של המתבגר עם בני גילו משמשת לו-כאב-טיפוס ליחסים בעתיד ומכינה אותו למשימת יציאתו מהמשפחה לחברה באמצעות קבוצה חברתית תומכת וקרובה,קבוצת החברים גם משמשת "מעבדה" לתרגול ולהתפתחות בתנאי קבלה וללא שיפוטיות,גם ההשתתפות בקבוצה מאפשרת למתבגר להגדיר את זהותו העצמית,לפתח כישרוניים חברתיים ולבסס את תחושת הערך העצמי שלו אז יש חשיבות ויעילות גדולה לעשות טיפול קבוצתי למתבגרים וגם לפי גנאים (1993)הוא מדגיש על חשיבות העבודה הקבוצתית ואומר שהיא פעילה שנעשתה ככלי טיפול בנערים במסגרות קבוצתיים,לשם התמודדות עם בעיות משותפות לבני הנוער,ומדגיש שהפעילות והטיפול הקבוצתי בשנים האחרונים התמקד בבעיות האלימות ובתקשורת בין-אישית,ובהעלאת הדימוי וביטחון העצמי,ובחינוך מיני ובזהות ואחריות אישית ובמניעת שימוש בסמים ,בשינוי התנהגות וביחסים בין הורים וילדים ,גם ולפי יאלום (2006)הוא מדגיש גם שלטיפול קבוצתי יש עבר ארוך ומוכח כצורה יעילה ביותר של פסיכותרפיה ושהוא מועיל לא פחות מטיפול פרטני ובמקרים מסוימים אף יותר,במיוחד כשתמיכה חברתית ולמידה על יחסים בין-אישיים  הן יעדים חשובים של  הטיפול ,וגם לפי הספר גם מודגש שרובם המכריע של המטופלים בטיפול קבוצתי מפיקים ממנו תועלת ממשית,וגם יש הדגישה שהטיפול הקבוצתי הוא באופן כללים חוויה תומכת מאוד למרת שגם הוא יכול להיות קצת מלחיץ אלא שיש לו מלא יתרונות (שכטמן,2010).


מה דעתך על טיפול קבוצתי ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה