הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
כמו_באומנות

כמו באומנות


"באומנות כמו באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה". למעשה ללא הרף משתמשים מטיפים בכשלים לוגיים שונים על מנת להצדיק את אמונתם. ועל כך ניתן לומר: באמונה כמו באמונה אין דבר כזה שאין דבר כזה. ודי למבינים.
                                                      כמו באומנות                                     17/01/14

יש ביננו שיעידו בלי חשש ובשבועה                              כי כל אשר עומד בפנינו אינו סתירה
כשלצידם "אנשי שם" יגוייסו וישמיעו,                           ימשיכו להצדיק את דרכם הארכאית,
גירסה עקשנית מדוברת וקבועה                                   עקירת אמונתינו - תורתינו אינה מתירה
כך דעתם תושרש ואת עמדתם יטמיעו.                          לבטל כל - תיאוריה עובדתית - היא זכאית...

כל מי אשר יהין לטעון עמדה קוטבית                             אין כאן מקום למשא ומתן או פשרה
אשר הוכחות לה למכביר - ועובדות,                              גם לא יעזרו פה - אחיזת ידיים משותפת,
גם כשימחישוה ויבטאוה בצורה מיטבית                         לא חוגי בית ואף לא קורסי העשרה
יקפידו לתייגם - כקליפות או אבידות.                             כל עוד האמונה אותם ממלאה ועוטפת.

כעגלה עמוסה ידמו את דברי הימים                               פשוט - אין דבר כזה שאין דבר כזה
כזו שזכותה לעבור - קודמת - לחדשה,                           יזעמו עובדי האל - למשמע שלילת קיומו,  
הן אנו נבחרנו כבניו - מכל העמים                                  הן איתנו הוא כרת ברית דם כחוזה
תוך התעלמותם מעובדות - עין העדשה.                         מתחילת דרכו של איש ועד סיומו...   

אינך זקוק - יאמרו - לכלי טכנולוגי חדשני                       וכך בלהט לשון ובלהטוטי משל ודרש
אשר מקרב ראיות מוחשיות למתבונן,                            יותירו אדמה חרוכה בסבך פילוסופי,
לשם ניתוח מצב מורכב ופולשני                                    כזאת וכזאת אבינו מלכנו מאיתנו דרש
אל על שא עיניך - והפסק להתלונן...                              לאורו נצעד בוודאי - לעבר נצח כיסופי...

מניפולציות לרוב וסוגי שטיפות מוח                               כך כמו באומנות יתוו עלילות למכביר
ישמשו כל מאמין באל גדול ונורא עלילות,                       בדמיון פורה יתעלמו מכל הממצאים,
לא יבחלו בשום אמצעי הרתעה וכוח                               להצדקת דרכם ישתמשו בכל לשון ותחביר
על כרעי תרנגולת - יוצגו טענות דלילות.                         הביטו יאמרו - בשלל בגדי המלך הנמצאים.

בל תעז לומר אחרת - פן רע יבולע לך                             לעולם לא תוכל לשרור פה אחדות דעים
עמדתך הסותרת פוגעת ברגשות העם,                           כל עוד כל צד מתבצר ב"עמדתו המוצקת",
אתה מיעוט - יאמרו - זו רק דעה שלך                             הסתירה לעד קיימת - את זאת כולם יודעים  הישמר פן האור שמול פניך - לפתע יועם.                        גם בידי אמן כתבים - אין רעיון חדש לצקת.

בכל הטכניקות הידועות - ובכשלים לוגיים                       זכות להבעת דעה היא חופשית ולגיטימית
יציגו תשובות הבל - מפי הוזים ומצטטים,                       רק את זאת יש לנסות עוד להפנים בהשלמה,
בידי חכמינו התקבלו - מדרשי רמזים סודיים                   לו רק יהיה ניתן ליישם חשיבה כזו אופטימית
עובדות סותרות שתמצא - יותירונו מתקוטטים.                יתכן ונצליח לציין זאת - כמשימה שהושלמה.                                                                                                    המשורר:  רוני בן יהודה
מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על כמו באומנות ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע ככמו באומנות, אנשי שם, קליפות ואבידות, עגלה עמוסה, אל גדול ונורא עלילות, על כרעי תרנגולת, רגשות העם, אופטימיות