הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
כפיית_חזיר_על_יהודים

כפיית חזיר על יהודים


שמענו על ה"שערוריה" שסטודנטיות דתיות בקשו להשתתף במסיבה באוניברסיטה, ע"פ דרכן.
שמעתי את הפרופסור שטרן בטיעוניו (טיעוניו?) נגד דרישתן של סטודנטיות דתיות לרקוד אחרי מחיצה, במסיבה שנערכה באוניברסיטה. הבה נתאר שהמסיבה הייתה נערכת בחו"ל, ושהדרישה מהסטודטיות היהודיות הייתה "להשתלב", ולאכול חזיר "עם כולם". אני חושב שגם סטודנטים חילונים למהדרין, או טו טו משפטנים, היו מאדימים מזעם: 'מה זאת הכפיה הגויית הזאת על סטודנטיות יהודיות לאכול מה שאסור להן על פי אמונתן'? ובצדק.
גם ריקודים שכאלו - כפי שניסו לכפות על סטודנטיות דתיות - אסורים ע"פ ההלכה. בעצם, הבה נדייק: ע"פ ההלכה חמור יותר - לאין ערוך - ריקוד שכזה לעומת אכילה שכזאת. הריקוד ש"נדרש" מהסטודנטיות הדתיות הוא בגדר "יהרג ואל יעבור", מה שאין כן באכילה המדוברת. האם ייתכן שפרופסור נכבד לא מכיר את חומרת האיסור? או שהוא כל כך "עם הארץ", בכל מה שלא נוגע להתמחותו הישירה?

אז מדוע בחרו להציגו ברדיו דווקא בתואר "הפרופסור", ולא בתואר המדוייק יותר - "עם הארץ"?


מה דעתך על כפיית חזיר על יהודים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כידידיה שטרן