הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
מגילת_אסתר-_מיכאל_שר_ישראל

מגילת אסתר- מיכאל שר ישראל


מדרש לכבוד פורים...
"וּמָרְדֳּכַי יָדַע אֶת כָּל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה" ... (מגילה, ד, א).

המדרש במסכת מגילה מספר שאסתר המלכה שלחה למרדכי ביד התך, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה... אמור לי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו דור כְּלָיָה?
שלח לה מפני שנענשו ישראל "מך ורש".
כששמעה אסתר זאת אמרה: "קלי קלי למה עזבתני?"
ומאמר תמוה זה מבאר רבי שמשון מאוסטרופלי:
כשהקב"ה רוצה להפיל אומה מפיל את השׂר שלה תחילה, וכשרוצה להרע לישראל כיצד עושה, שהרי הוא שׂרם של ישראל?
אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הקב"ה הוא השר שלהם, אבל אם אינם עושים רצונו, מוסרם ביד המלאך מיכאל, ואם רוצה להרע להם מפיל את שרם... וכיצד מפיל השר?
הקב"ה לוקח את אותיות השם הו"יה, או "אדנות", או "אלוקים" המעורבים בשמו של אותו מלאך, או שם האומה ואז נופל המלאך.
כך קורה למלאך מיכאל שיש בו ג' אותיות השם: א, ל,י. לוקח הקב"ה האותיות הללו ונשתייר מהשם "מיכאל": מך. וכשלוקח מישראל אותיות אלו נשתיירו אותיות: רש.
ולכן צעקה אסתר: קלי, קלי למה עזבתני? היינו מדוע לקחת את אותיות ק,ל, י מהשם "מיכאל" ומהשם "ישראל"?
מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על מגילת אסתר- מיכאל שר ישראל ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כמגילת, אסתר, מיכאל, שר, ישראל