הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
מילים_חריגות

תזכרו את מילים חריגות בשפה העברית.


בשפה העברית יש כשבעים אלף מילים.
                   יחיד                       רבים                                                  יחיד                      רבים

אב             אב צעיר                  אבות  צעירים              לקוח                     לקוח טוב                 לקוחות טובים
אבן            אבן יקרה                 אבנים יקרות               לשון                        לשון רעה                 לשונות רעות
אוזן            אוזן קשבת              אוזניים קשבות            מוח                       מוח חריף                מוחות חריפים
אור             אור אדום                 אורות אדומים             מוט                     מוט ארוך                 מוטות ארוכים  
אות             אות ראשונה            אותיות ראשונות         מוסד                   מוסד רשמי              מוסדות רשמיים
אות             אות מתאים             אותות מתאימים         מזון                        מזון טוב                  מזונות טובים
אם              אם טובה                 אימהות טובות            מזל                         מזל טוב                  מזלות שונים
אצבע          אצבע ארוכה           אצבעות ארוכות          מחוז                     מחוז צפוני               מחוזות צפוניים
אצר             אוצר נבזז               אוצרות נבזזים           מילה                        מילה גסה                מילים גסות
ארון             ארון  כבד                ארונות כבדים            מכנס                   מכנסיים                  מכנסיים קצרים
אריה           ארייה גדול               אריות גדולים             ממון                     ממון זעיר                 ממונות זעירים
ארמון          ארמון מפואר            ארמונות מפוארים      מסדרון                 מסדרון צר               מסדרונות צרים
ארץ             ארץ קרה                 ארצות קרות              מעון                  מעון מסודר              מעונות מסודרים
אשה            אשה יפה                 נשים יפות                  מפתח                מפתח קטן               מפתחות קטנים
אשכול         אשכול כבד              אשכולות כבדים         מקום                  מקום מיוחד              מקומות מיוחדים
באר             באר עמוקה             בארות עמוקות           מקור                   מקור טבעי               מקורות טבעים
בור              בור רחב                  בורות רחבים              מקל                    מקל ארוך                מקלות ארוכים
ביצה           ביצה קטנה               ביצים קטנות              מקצוע                מקצוע טוב               מקצועות טובים
בית             בית גדול                  בתים גדולים              משא                     משא כבד                משאות כבדים
בעל            בעל טוב                   בעלים טובים              משכון                 משכון סמלי            משכונות סמליים
ברך            ברך צר                    ברכיים צרות               משמר                 משמר אמין             משמרות אמינים
גג               גג אדום                    גגות אדומים               משקא                משקא חריף           משקאות חריפים
גדר             גדר נמוכה                גדרות נמוכות             משקל                  משקל כבד             משקלות כבדים
גרב             גרב חדש                 גרביים חדשים           נהר                        נהר קטן                  נהרות קטנים
גרעון           גרעון גדול                גרעונות  גדולים           נייר                       נייר לבן                     ניירות לבנים
דור              דור חדש                  דורות חדשים             נמלה                   נמלה קטנה               נמלים קטנות
דורון            דורון יקר                  דורונות יקרים              נסיון                  נסיון מוצלח             נסיונות מוצלחים
דלת            דלת סגורה               דלתות סגורות            נעל                      נעל נוחה                    נעליים נוחות
דרך            דרך ארוכה                דרכים ארוכות             נפש                  נפש טובה                   נפשות טובות
הגה            הגה קטן                   הגאים קטנים             נר                     נר דלוק                        נרות דלוקים
וילון            וילון שקוף                 וילונות שקופים            סוד                   סוד גדול                      סודות גדולים
זוג             זוג צעיר                     זוגות צעירים               סולם                 סולם צר                      סולמות צרים
זכרון          זכרון מענין                זכרונות מענינים           סכין                  סכין חדה                      סכינים חדות
זרוע           זרוע פגוע                  זרועות פגועים             סרחון                סרחון נורא               סרחונות נוראים
חטא           חטא נורא                  חטאים נוראים             עוף                   עוף טעים                    עופות טעימים
חלום          חלום נפלא                חלומות נפלאים           עין                     עין עצומה                   עיניים עצומות
חלון            חלון פתוח                 חלונות פתוחים           עיר                    עיר גדולה                     ערים גדולות
חסכון         חסכון יקר                  חסכונות יקרים            עפרון                עפרון אדום              עפרונות אדומים
חסרון         חסרון קטן                  חסרונות קטנים           עצם                  עצם קשה                     עצמות קשות
חצר            חצר גדולה                 חצרות גדולות            עקרון                עקרון חשוב            עקרונות חשובים
חשבון         חשבון פתוח               חשבונות פתוחים       ערבון                 ערבון מוגבל           ערבונות מוגבלים
יד               יד חזקה                     ידיים חזקות             עת                    עת קרובה                  עיתים קרובות
יונה            יונה לבנה                   יונים לבנות               פנים                  פנים יפות                         פנים יפות
יין               יין יבש                        יינות יבשים              פעם                 פעם אחרונה             פעמים אחרונים
יער             יער ירוק                      יערות ירוקים              פקדון               פקדון סימלי            פקדונות סמליים
יתרון           יתרון חשוב                 יתרונות חשובים         פרי                   פרי טרי                         פרות טריים
יסוד             יסוד אמין                   יסודות אמינים            פתרון               פתרון מצוין            פתרונות מצוינים
כוח              כוח ניכר                     כוחות ניכרים              צבא                  צבא קטן                    צבאות קטנים
כוס              כוס קטנה                   כוסות קטנות              צוות                  צוות טוב                     צוותים טובים
כיסא           כיסא נמוך                   כיסאות נמוכים           צד                    צד אחד                      צדדים אחרים
כף               כף גדולה                   כפות גדולות              צום                   צום קל                          צומות קלים
כף                כף רחבה                   כפיים רחבות            צומת               צומת מרומזר         צמתים מרומזרים
כשלון            כישלון קטן                כשלונות קטנים          צנור                 צינור קצר                  צינורות קצרים
כשרון            כשרון טבעי                כשרונות טבעים         צפור                ציפור קטנה              ציפורים קטנות
כת                כת מוזרה                  כתות מוזרות             צפורן               ציפורן קצרה          ציפורניים קצרות
כתף             כתף רחבה                 כתפיים רחבות          צרור               צרור גדול                   צרורות גדולים
לב                לב טוב                       לבבות טובים            קול                  קול חלש                     קולות חלשים
לבנה            לבנה אדומה               לבנים אדומות           קיר                  קיר דק                          קירות דקים
לוח               לוח גדול                     לוחות גדולים            קנס                  קנס גדול                    קנסות גדולים
לילה             לילה קר                     לילות קרים               קרון                  קרון כחול                 קרונות כחולים
קרן                קרן חדה                    קרניים חדות 
קרן                קרן מוצלחת               קרנות מוצלחות
רגל               רגל ארוכה                  רגליים ארוכות
רגש              רגש מובן                     רגשות מובנים
רוח                רוח דרומית                 רוחות דרומיות
רחוב              רחוב צר                     רחובות צרים
ריח                ריח נעים                     ריחות נעימים
רעיון               רעיון טוב                     רעיונות טובים
שבוע             שבוע טוב                    שבועות טובים
שוק                 שוק זול                       שווקים זולים
שטפון             שטפון גדול                  שטפונות גדולים
שולחן             שולחן עגול                   שולחנות עגולים
שלטון             שלטון חזק                   שלטונות חזקים
שם                 שם יפה                        שמות יפים
שן                  שן חולה                        שיניים חולות
שנה               שנה אחרונה                  שנים אחרונות
שפה              שפה דקה                      שפתיים דקות
תינוק             תינוק שקט                     תינוקות שקטים                                                              מה דעתך על תזכרו את מילים חריגות בשפה העברית. ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כתזכרו את המילים