הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
פילוסופיה_של_איכות_חיים_-_חלק_א_פתיח

פילוסופיה של איכות חיים - חלק א: פתיח


כמושג המאפיין חשיבה אודות הדברים הטובים הרצויים החיוניים והגורמים אושר והנאה לאדם, איכות חיים מודגשת בהשוואה למושגים אחרים. אולם, בהשוואה לקיים במציאות היא חיוורת מעט. כיצד אם כן לשפרה.
ראשית כל, איכות חיים מעצם הגדרתה הנה מושג מתעתע. בעודה מתייחסת לחיים - משמע "האירועים החיצוניים" היא אינה יכולה להתקיים מלכתחילה. אך אם הגדרתה תתייחס לחיים הפנימיים המצויים בתוך האדם , ייתכן ונוכל לפתחה כמושג בר קיימא. כלומר לכנותה במילים אחרות ופשוטות יותר שכוונתן תהיה : איכות החויה הפסיכולוגית הפנימית. זוהי הגדרה טובה יותר קולעת ומתומצתת.  

מהי איכות חיים ? קושי ההגדרה האובייקטיבי

 על מנת להגדיר דבר מה אשר מלכתחילה אין סיכוי לתופסו - אלא אם כן נסכם הלכה למעשה את סך כל התרשמויות האנשים מהחיים הנתפסים על ידם כ"טובים"- נזדקק למערכות הבנה וניסוח "מתווכות" אשר יחברו עבורנו את סך המרכיבים הפנימיים הנחווים ונתפסים על ידי אנשים שונים כעיליים על פני מרכיבים פנימיים שאינם כאלה, או המתקיימים בניגוד לרכיבים פסיכולוגים אחרים הגורמים תחושות הפוכות - רעות. זאת, מבלי להתייחס לקו ייחוס כלשהו. או נקודת עוגן ראשונית בהיעדרם של אלה האחרונים  אומנם לא נוכל להיערך בצורה אובייקטיבית לניסוח שסופו - מהי איכות חיים אך גם לא נתרחק מהגדרה זו יתר על המידה.

איכות חיים אמיתית לעומת איכות חיים נתפסת

תהליכים תפיסה מגוונים ורבים המעורבים ביצירת מחשבותינו, תחושותינו ומי שאנו מתעתעים לא מעט. לפיכך איננו קולטים את המציאות כפי שהיא בצורה אובייקטיבית ומעבירים את מרבית הדברים שאנו רואים שומעים וקולטים - בתהליכים מתווכים רבים. כלומר, המציאות אינה נתפסת כפי שהיא. עלינו לתווכה באמצעות כושרנו לראותה ולחוש בה, וכך גם לחיות בה. כתוצאה מכך קיים פעם בין המציאות כפי שהיא לבין המציאות הסובייקטיבית. פער זה משפיע על יצירת "איכות החיים" שעליה נדווח.  

עצות מעשיות לשיפור איכות חיים בחלק הבא.  

 


מה דעתך על פילוסופיה של איכות חיים - חלק א: פתיח ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה