הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
פרשת_בראשית

פרשת בראשית


השנה בפעם הראשונה בחיי למדתי ברצינות וביסודיות את החומש . כנראה שהייתי צריך לקרוא את חצי ספרות העולם כדי לחזור ולקרוא תורה. מעתה בכל שבוע, אלקט גרגר מפרשת השבוע ,ובענווה אנסה להאיר עליו קצת אור ...נתחיל מבראשית
 
בין כל הסיפורים והעניינים הגדולים והמעניינים בפרשה הפותחת את התורה ,מתחבא סיפור מנחתם של קין והבל .הסיפור  המקראי  ידוע . אדם ידע את חוה ,וזו ילדה שני בנים . קין עובד אדמה והבל רועה צאן . שניהם מביאים את מנחתם  להשם ,כשהבל מביא מבכורות צאנו ,מהמשובח והמובחר ואילו קין מביא "מפרי האדמה ".מן הגרועים ,אומר רשי. והשם שועה למנחת הבל ולא למנחת קין ."ויחר לקין מאוד ויפלו פניו ."
בהמשך  שואל אותו השם :"למה חרה לך, ולמה נפלו פניך? שאלה טריוויאלית לא ? לא קיבלת את מנחתי ואני כועס !!!
עונה לו השם :"הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ...ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו ."
וזה סוד גדול : מה הוא בעצם אומר? כל התפקיד שלך הוא לשמוח בזה שקיבלתי את מנחת אחיך . ולמה ? כי יצר הרע משתוקק תמיד להכשילך, ולהשאיר אותך כלוא בתוך האגו שלך . בתוך עולמך הצר , הרואה רק את עצמך. ולא רומז אלא ממש אומר לו " אליך תשוקתו " והכוונה ליצר הרע שתשוקתך אליו .אבל אם תתגבר על תשוקתך לאגואיסטיות ותשמח בשמחתו של האחר ,אז אתה תשלוט על היצר הרע .
ועל זה כתבו "עולם חסד יבנה" .קשה לנו לצאת מארבע אמותינו ,ומהאגו הפרטי ,והדאגה לגוף נפש שלנו , ולהבין לעומק  מדוע לתת לאחר . בסוד הפרשה  הזו מתגלם סוד שאם לומדים ומיישמים אותו, ,אדם בעצם מתיר את כבליו שלו בעצמו, ופותח עולם של נתינה ושפע אין סופי ,לאחר ולעצמו. 


מה דעתך על פרשת בראשית ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כפרשת,בראשית