הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
פרשת_חיי_שרה

פרשת חיי שרה


הפרשה נקראת חיי שרה למרות שמסופר על מות שרה, מפתיע ,לא? ואיזה סימנים מבקש העבד מהשם. ואנחנו אתו לומדים מאברהם איך להתפלל,איזה סימנים לבקש , ובעיקר איך לא להתעלם מהם.
אנחנו כואבים כל אדם אהוב שעוזב אותנו חס ושלום , ונפטר מן העולם , אבל כשמעשיו של האדם הזה ממשיכים להתקיים, זה מראה על צדקותו של אדם , על תמירות קומה .הפרשה נקראת כך משום ששרה נוכחת בחיים גם במותה .צדקותה ומעשיה משפיעים על סביבתה גם אחרי לכתה.  למרות חייה הלא פשוטים , היא צדיקה גמורה , גם החיים שהיא משאירה אחריה מצדיקים אותה , כי מעשיה וחסדיה היו גדולים כל כך .יצחק בנה מקבל את כל השפע והברכה ,ולא ישמעאל. היא זו שנקברת במערת המכפלה ולא הגר. אברהם דואג לשידוך הוגן לבנה יצחק בדיוק כפי שרצתה .וצדיקים נקראים חיים גם במותם.
עניין מרכזי אחר בפרשה הוא שליחתו של אליעזר עבד אברהם למצוא שידוך הגון ליצחק . אליעזר שלמד היטב מאברהם את רזי התפילה והבקשות מבקש מהשם סימן כדי שידע מיהי זו הראויה להיות אשתו לעתיד ליצחק ומקבל תשובה מיד .כהרף עין . מדוע ? האם גם אנחנו מקבלים סימנים בחיים לשאלות כשאנו שואלים ?
ראשית לעניין התפילה ,היא כך מספרים צריכה להיות בענווה ובהכנעה. אמרו ולא הוסיפו. שתי מילים לא פשוטות לדור לא כנוע ולא ענו .אבל תמיד אפשר לנסות. ויש לזכור סוד גדול : כל המתפלל והמבקש על חברו  נענה הוא תחילה ...מדהים ! צריך לזכור שעצם חשיבות הנושא , של הנישואין ועם ישראל ,גרמו להיענות המהירה גם כן .
לעניין הסימנים שקיבל העבד . כולנו מקבלים סימנים במהלך חיינו ,חלקנו מחליטים להתייחס אליהם ,ולפעמים להסיט מבט ולהתעלם. הספרים אומרים שההיענות תלויה בניקיון הרוחני שלנו וגם במוכנות ובידע שלנו לקבל .
בקיצור גם במודעות שלנו. הרבה פעמים השלט הוא מול העיניים אבל אנחנו ממשיכים לנסוע . הרבה פעמים יש רק רמז קטן , ובדרך באים רמזים קצת יותר גדולים שמרמזים כולם על הדבר הגדול שמחכה לך בהמשך הדרך ,בתקוה שתקשיב כבר ברמז הראשון ,השני או השלישי .
אומרים שכל תפילה נענית , ללא יוצא דופן. כמו דואר שנשלח ומתויק ונרשם ,ורק אתה צריך להיות כלי לקבל את השפע והטוב  שכל הזמן זורם אליך . ככה שסימנים תמיד זורמים  אלינו, ומנסים להנחות אותנו , זה רק אנחנו שמסרבים לראות ולקבל אותם.
                                                                                                                                                                      


מה דעתך על פרשת חיי שרה ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כפרשת,חיי,שרה