הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
שרופי_הכבשנים

שרופי הכבשנים- מסמך


עדויות מצמררות על מעשיהם של כמה ממנהיגי הציונות בתקופת השואה. עד כמה באמת היו מוכנים להציל יהודים ממחנות המוות ועל פי איזה אינטרס פעלו? מחברים: רבי משה שיינפלד זצ''ל; רבי מיכאל דב וייסמנדל זצ''ל

"שרופי הכבשנים": לקט מאמרים, עשרה במספר שנכתבו תחת הכותרת: "אני מאשים- מן המיצר" בידי רבי משה שיינפלד זצ"ל ובו עדויות והאשמות מצמררות על כמה ממנהיגי הציונות בזמן תקופת השואה.

מאמרים אלה הם השלמה לעדויותיו של רבי מיכאל דב וייסמנדל זצ"ל שהקדיש את כל מרצו בניסיון להציל יהודים משיני הטרף של המשחית הנאצי, ואולם, נותר ללא מענה מול האטימות של מנהיגי הציונות שאף שמו לו מחסום אל מול מטרתו.

במסמך נדיר זה שעד לפני כ-40 שנה היה עדיין ספון במרתפי הצנזורה הישראלית נחשפים משתפי פעולה יהודים שגילו אדישות ואטימות חמורים מול הבקשות החוזרות והנשנות של אותם אלה שתבעו את הצלתם של קרבנות השואה.

מנהיגי הציונות חלשו בתקופת השואה על דעת הקהל, על הכסף וייצגו את העם היהודי כלפי אומות העולם.

ההאשמות נחלקות לשלושה חלקים: תחום המודיעין, העזרה החומרית למען היהודים בשואה, ומניעת השמדתם.

הרב משה שיינפלד והרב דב וייסמנדל, זיכרונם לברכה מאשימים את כמה מהמנהיגים הציונים שנהגו בדרך שיטתית ועקרונית למען הקמתה של המדינה וכאשר היהודים "הפריעו" לתהליך זה והיתה קיימת סתירה בין האינטרס של הצלת יהודים מכבשן המוות לבין הקמת המדינה, העדיפו המנהיגים את טובתה של המדינה... הדם היהודי שימש למעשה כ"שמן" יעיל לקידום האינטרס הלאומי!

בתחילת הסקירה עוסק המאמר בשנאת העולם את היהודים ומביא דוגמאות מהתנהגותן של רוסיה, ארה"ב ובריטניה ובשיתוף הפעולה שלהן עם הגרמנים.

החלק הבא עוסק בכנסיה הקתולית ובמעלליה המסורתיים כלפי היהודים, בהתנהגות מנהיגי הכנסייה ובשורשי שנאתם.

מהחלק הבא ואילך ההתמקדות היא במנהיגי הציונות ויחסם המזעזע של כמה מראשיה כלפי היהודים בתקופה קשה זו.

את הקו המנחה להתייחסות זו קבע ד"ר חיים וייצמן שדיבר על היהודים הזקנים בהשוואה אל "אבק כלכלי ומוסרי בעולם אכזרי" בקונגרס הציוני בשנת תרצ"ז.

בהמשך מובאות דוגמאות מזעזעות על מעשיהם והתבטאותם של מנהיגים ציונים נוספים באשר לדרך התמודדותם אל מול האסון שממש לנגד עיניהם התרחש.

המסמך שיובא להלן מציג תמונה קשה וקודרת על פרק עגום בתולדות העם היהודי ועל חלקם של יהודים בפשעי השואה.

הדברים קשים לעיכול אולם חשוב שדבריהם של שרופי הכבשנים יוצגו על מנת שהאמת העגומה תצא לאור...

על מנת לצפות בנוסח המלא של המאמרים, יש להיכנס לקישורים הבאים:

http://www.scribd.com/doc/2970118/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D

http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=832&ArticleID=2840&Page=1


מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על שרופי הכבשנים- מסמך ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כשרופי, הכבשנים