הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
תובנה_לפרשת_לך_לך

תובנה לפרשת לך לך


דיון על מוסר עצמאי מן הדת
תובנה לפרשת לך לך
 
אברהם אבינו יורד מצרימה בעקבות הרעב בארץ כנען, נתעלם כרגע מהשאלה האם היה זה כשלון ואי עמידה בנסיון ונתרכז בדבריו של אברם לשרי אשתו-״הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים והרגו אותי ואותך יחיו״.....
אומר רש״י-״עכשיו אנחנו באים בין אנשים שחורים ומכוערים, ולא הורגלו באשה יפה״....
זאת אומרת אברהם צופה שלמראה אשתו היפה לא יחזיקו המצרים מעמד והם בודאי יחמדו אותה ממנו, והצעד הזה הוא בלתי נמנע. מה שכן ניתן למנוע זה את הריגתו של אברהם בעלה על ידי כך שהיא תצהיר ותאמר שהוא אחיה.
אברהם אם כן נכנס מראש, לצורת החשיבה המצרית, ומבין שאם הוא יזוהה בתור בעלה של שרה הרי שהמצרים יהרגו אותו בכדי שיוכלו לקחת את אשתו לעצמם.
ולכאורה זה נשמע מוזר ומפליא, מהי מערכת השיקולים והערכים של אותם מצרים? אם מותר להרוג את אברהם, אז למה בעצם למה להם בכלל להרוג אותו? הם הרי מעונינים בשרה היפהפיה, אלא שיש בעיה שהיא אשת איש ושייכת לבעלה אברהם העברי, אבל אם מותר להרוג בעל כדי לקחת את אשתו, אז מהי המוסריות שמנחה את החוק המצרי? אם מותר להרוג כדי להשיג יעדים ותשוקות, אז למה לא פשוט לקחת אותה מיד וזהו? מדוע ללא הריגת בעלה, בלתי אפשרי לקחת את שרה לרשותם? (אלא אם כן נסביר שהריגת הבעל היא רק לצרכי בטחון ומניעת נקמה אפשרית)
אנחנו מתוודעים כאן למערכת חוק ומשפט שלימה של אי מוסריות, הריגת אברהם לא תיעשה במין מערב פרוע חסר חוק וסדר, המצרים לא דגלו בהכרח בניהיליזם, אלא הכל נעשה תחת חסות המלך והחוקה, כפי שרואים שהיא נלקחה אמנם לבית פרעה.
בהמשך הפרשה אנחנו פוגשים מקום נוסף כזה, סדום וערי הככר, ועל תושביהם נאמר-״רעים וחטאים לה׳ מאוד״ , ומבאר רש״י-״רעים בגופם וחטאים בממונם״.
בסדום, היתה חוקה של אינוס אורחים וזרים, איסור נתינת צדקה ותמיכה כלכלית לזרים ועניים, ונהנתנות ממשאבי הטבע שהיו שם לפני הפיכת כל המקום בפרשה הבאה.
כאשר נתקלים בדוגמאות של חוקים כאלו, אפשר להיזכר גם בדוגמאות חדשות יותר, מההיסטוריה הקרובה אלינו. כמו למשל המשטר הנאצי, ששלח להריגה נכים ופגועי מוח, יהודים וצוענים, שהגדיר בחוק שיהודי איננו בן אדם ואסור לו לצעוד על המדרכה.
או שאפשר להסתכל על האיסלאם שבכח החרב השליט ומשליט את ה״אמונה״ במוחמד מאז ועד היום, וגורס שאין לך זכות לחיות עם ראש מחובר לגופך אם אתה ״כופר״ , ממש כמו שג׳וזף סמית המורמוני ו״תלמידיו״ ה״שליחים״ , החליטו שהוא הנביא ושירושלים היא על אדמת אמריקה ויש להעניש ביסורים ובמוות את החוטאים.
מצבים כאלו מעוררים בנו תהייה ופליאה, מה עושים במצב בו בעצם החוק הוא-״פקודה שאיננה חוקית בעליל״... רבים מאיתנו יכולים עדיין לזכור את משפט אייכמן, בו הוא התבטא והצטדק בטענה שהוא רק מילא פקודות, מה ניתן לענות לאדם כזה? וכי אין צדק מסויים בדבריו? וכי זו אשמתו שהוא נולד בתקופת ממשלת הרייך השלישי?
חז״ל בגמרא, מספרים לנו שהלל הזקן, אמר לגר שביקש ללמוד את כל התורה על רגל אחת-״ואהבת לרעך כמוך- מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך״. זה מה שמכונה כיום-״כלל הזהב״.
הפילוסוף המפורסם עמנואל קאנט, דן בכלל הזה בספרו ״הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות״ והוא טוען ש-״לא יצוייר דבר בעולם... שיוכל להיחשב לטוב אלא הרצון הטוב בלבד״... וזאת משום שכל התכונות המשובחות והטובות, כמו למשל אומץ. אם מה שמניע אותן איננו רצון טוב, הרי שהן ישמשו לעשיית רע, ולכן מה שקובע האם מעשה הינו מעשה טוב, זוהי הכוונה הטובה שעומדת מאחוריו.
והוא ממשיך לבאר ולהסביר-״חובה היא הכרחיותה של פעולה מתוך יראת כבוד לחוק״....
זאת אומרת שהחובה המוסרית מונעת לא מתוך נטייה בלבד, אלא מתוך מחוייבות תבונית שכלית, שמכירה את נכונותה, ומכריחה אם כן מתוך יראת כבוד, לציית ולעשות את המעשה הנכון.
וכאן מתבקשת השאלה-״ברם, מה יכול להיות טיבו של חוק זה״.... והתשובה היא-״לעולם אין לי להתנהג אלא כך שאוכל לרצות גם כן כי הכלל המעשי שבידי יהיה לחוק כללי״.....
זאת אומרת- יראת הכבוד לחוק המוסרי, היא למעשים כאלו שכשאני עושה אותם, אני יכול לרצות לחיות בעולם, בו בני האדם יעשו מעשים שכאלו, וזה מבטיח שהמעשה הוא מוסרי ונכון, וכאשר אני אעשה אותו מתוך כוונה כזאת, הרי שעשיתי מעשה טוב. 
ג׳ון סטיוארט מיל בספרו ״התועלתיות״ מתיחס לדברים אלו וכך הוא כותב שם-״עקרון זה אומר- עשה את מעשיך באופן שהכלל על פיו אתה עושה אותם יוכל להתקבל כחוק על ידי כל יצור שכלי. אך כשהוא (קאנט) מתחיל להסיק מן הכלל הזה איזו חובה שהיא מחובות המוסר למעשה, איננו מצליח להראות -ואי הצלחתו זו היא כמעט מגוחכת- שתהא בדבר סתירה או אי אפשרות הגיונית, ומה גם אי אפשרות בפועל, אם יאמרו כל בעלי השכל להתנהג על פי כללים שהם בלתי מוסריים עד להחפיר, הוא רק מראה שאילו נתקבלו כללים כאלה בכל העולם, תוצאות הדבר היו כאלו, ששום אדם לא היה רוצה לשאת באחריות בעדן״.
ולכן הוא מציע שהטוב הוא-״המעשים הם ישרים במדה שהם נוטים להגדיל את האושר״...
יש לנו כאן ויכוח בין האסכולה הדאונטולוגית לאסכולה הטלאולוגית, האם מעשה מוגדר כטוב על פי כוונת העושה אותו, או שמא הטוב תלוי בתוצאת המעשה שנעשה.
 שורש הויכוח הזה תלוי בכמה שאלות יסודיות מאוד, כפי ששואל מיל על קאנט. אם נקח מדינת חוק כמו סדום ומצרים, או כמו גרמניה הנאצית, איך נוכל להוכיח את הרוע שבהן לפי תורתו של קאנט? הרי קאנט מבאר לנו שהקו המנחה הוא לא תוצאת והשלכת המעשה בפועל, אלא הכוונה הטובה של העושה, ואם כן לסדומי או לנאצי יש יראת כבוד ומחויבות עמוקה לחוק שלו, והוא מבצע אותו בדקדקנות וביסודיות ומה אם כן רע בכך?....
גם קאנט וגם מיל נצמדו למוסר המסורתי והדתי וניסו לתת לו הגדרה תבונית חילונית, אולם הם לא סברו למשל כמו ניטשה שהצדיק את הניהיליזם של מוסר האדונים אשר בז להדדיות והשוויונית שמייצגות התפיסות המסורתיות הללו, אלא לכל אדם יש יחודיות חד פעמית, שמצדיקה את כל מה שהוא בוחר ויכול להשיג ולבצע. אבל נשאלת השאלה האם הצדק עם מיל או עם קאנט? האם הטוב הוא- התוצאה או שמא הכוונה?
ננסה לעיין בשאלות הללו- מהו הטוב, ומהו הכלל המעשי, שצריך ויכול להנחות את האדם הפרטי לעשיית הטוב, ומהו ההגיון שעומד בחוקות ומשטרים כה אפלים ואכזריים.
לפי היהדות נראה שהצדק עם שתי הגישות, הטלאולוגית והדאונטולוגית, דהיינו שיש ערך גם לכוונה וגם לתוצאה וההשלכות המעשיות.
הרמבם מבאר שיש לחלק בין מצוות בין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם לבוראו, במצוות חברתיות המטרה היא שהאדם יטפח בליבו נטיות של הטבה ונתינה, ויסלוד מהרוע והשחיתות. כמו שנאמר-״אוהבי ה׳ שינאו רע״ , ״כי אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי״ , ״עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך״.
לעומת זאת במצוות שבין האדם לבורא אין צורך להזדהות איתן בנטיית הלב, אך על האדם לשעבד את עצמו ולכופף את עצמו לחוק האלוקי. בעשיית מצווה יש חלק מעשי ויש חלק מחשבתי תודעתי, הכלל ההלכתי אומר-״מצוות צריכות כוונה״ דהיינו שכאשר למשל אדם שומע קול שופר בראש השנה עליו לכוון בדעתו שהוא שומע כדי לצאת ידי חובת המצווה, כמו כן התורה אומרת שעל האדם לשמוח בעשיית המצווה כפי שנאמר-״אשר לא עבדת את ה׳ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב״.
וכתב הרמבם-״מעיקרי האמונה בצורה כי כשיקיים אדם מצוה מן המצוות כראוי וכהוגן ולא ישתף עימה כוונה מכוונות העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה...הנה זכה בה לחיי העולם הבא....אותה המצווה תחיה נפשו״....
וכפי שכתוב בפרקי אבות-״אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס״.
אם כן אנחנו רואים שמעשה טוב, הן דתי והן חברתי, צריך להיות מלווה בכוונה טובה כדבריו של קאנט, ומאידך אומרים לנו חז״ל שאם נפלה לאדם מטבע מן הכיס ומצא אותה אדם עני והתפרנס ממנה, הרי שמאבד המטבע יקבל שכר על כך מפני שהתגלגל ממנו טוב לאותו עני, וכפי שמצאנו שבנות יתרו שניצלו מידי הרועים על ידי משה רבינו שנמלט ממצרים בעקבות רצח הנוגש המצרי, הכירו טובה לאותו נוגש הרוג, מפני שבגלל הירצחו והימלטות משה לארץ מדין, יכול היה משה להיחלץ לעזרתן.
כאן אם כן אנחנו רואים שאפילו יעשה שנעשה ממילא ללא שום כוונה וללא שום אקטיביות מעשית מכוונת, גם הוא מתיחס לאדם ונחשב לו כעשייה טובה, וזאת משום שתוצאת המעשה היתה טובה.
כמו כן ישנה התיחסות למשל לתוצאות לוואי שמשנות את התמונה, כמו פיקוח נפש וסיכון חיים שדוחות כל איסור וכל מצווה שבתורה, או למשל הלבנת פנים של הזולת ברבים שאוסרת על תוכחה פוגעת גם אם היא צודקת, זאת אומרת שמעשה נמדד לא רק לפי התוצאה המכוונת שלו אלא יש לקחת גם בחשבון את ההשלכות הנילוות. (הנצרות ניסתה לתת מענה לשאלה זו על פי תורת ״כפל התולדה״)
אם כן, נוכחנו לדעת לכאורה ששתי האסכולות צודקות, וכל פן מגדיר ונוטל חלק בטוב שבעשייה האנושית.
ואף על פי כן,ביהדות אין כמעט שטח, בו עלינו להגדיר מחדש מהו הטוב, ומהו הכלל המעשי הנכון לעשות.כי התורה מכסה את כל שטחי החיים, (כפי שמיל עצמו מציין זאת בספרו) וכל שנותר, הוא לדעת איך להגדיר את המצב ולדעת לאיזה חוק לשייך אותו.
הנה למשל, התפרסם לאחרונה שבזמן המלחמה הקרה, הפעילה ארצות הברית כאלף פושעים נאצים, כמרגלים נגד רוסיה והקומוניזם, השירות החשאי בארצות הברית הכריע והחליט, שהערך של התועלת הצפויה מהריגול, עולה על החובה והצורך, להעניש ולהעמיד לדין, את אותם פושעים וארכי רוצחים.
איך ניתן לענות על דילמה כזו? האם באמת צורך השעה גובר על הצורך במשפט ועשיית צדק ונקם? או אולי החובה המוסרית להרתיע ולהעניש גוברת על התועלתיות העכשווית?
מהו הכלל המעשי הנכון והצודק בסיטואציה כזו?
אפילו לפי קאנט, יש כאן שני ערכים סותרים שכל אחד מהם יכול להיחשב לכלל מעשי נכון ומוסרי, ובכן מי יגבר על מי, ומי ידחה את מי?....
כמדומה שקשה יהיה, להשיג הסכמה והכרעה מוסכמת במקרה שכזה.
אבל נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת, היא מקומו של היחיד בחברה כזו.
הרמבם כותב-״דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו......ואם היו כל המדינות... נוהגים בדרך לא טובה......ישב לבדו יחידי....ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו....יצא למערות ולחוחים ולמדבריות״.....
גם כאשר אדם חי במדינה כמו גרמניה הנאצית או סדום, והוא מצד עצמו אדם הגון וישר. אומר לו הרמבם- דע לך! ישנן השפעות חברתיות קבוצתיות חזקות ממך.
בפסיכולוגיה החברתית מסבירים שכל אדם מגדיר את עצמו בעזרת שתי קטגוריות עיקריות-זהות אישית (תכונות אופי וכישורים) וזהות חברתית (השתייכות מגדרית או קבוצתית), לכל אדם יש צורך נפשי להיות שייך לקבוצה כל שהיא שתתן לו תמיכה וקירבה וזהות.
בכל חברה יש נורמות (פורמליות או בלתי פורמליות) וכל אחד מנסה להיצמד אליהן, מפני שכולנו חוששים מתגובה שלילית מצד החברה הסובבת אותנו.
בנוסף לזה יש את תופעת ה״קונפורמיות״ בה אנשים משנים עמדות או התנהגות כדי להתאים אותה לנורמה הקבוצתית, מחקרים הראו שאנשים עשויים להתכחש למציאות הגלויה לעיניהם ולהתאים את תשובתם לתשובה מוטעית של משתתפים שתולים בניסוי.
זה מה שמדגיש הרמבם שההשפעה החברתית היא גם על הדעות וגם על המעשים, וברגע שאדם חי במדינה כזו, אמנם תמיד יש לו בחירה חופשית כמובן. אבל אף על פי כן אומר הרמבם כיון שההשפעה והקונפורמיות כה עצומות, הרי שזוהי כמעט מלחמה אבודה מראש לנסות להתנגד להן, ועל האדם להיות מודע לזה.
לכן אלוקים היה חייב להתערב, ולעצור את בניית מגדל בבל, ולפזר את האנושות אחת ולתמיד, כי אחרי שנוצרת חברה וחוקה, לא משנה עד כמה היא אינה מוסרית בעליל, עדיין, כל אזרח בה יגרר ויתכופף לשלטון החוק, בגלל הלחץ החברתי, ומספיק שאדם אחד בלתי מוסרי יצליח לכונן שלטון שכזה כמו למשל נמרוד בבבל, ויגרום לכולם או לרובם לציית לחוק ולחשוש מסטייה מהמוסכמות. ואם תכנית בוני המגדל היתה מתבצעת הרי שלצדיק לא היה מוצא ולא היה מדבר לברוח אליו יותר, כי כל העולם היה נתון תחת אותו שלטון מושחת ולכן מן ההכרח היה לחלק את האנושות ולאפשר תמיד למצוא מקום טוב לחיות בו.
אם כן המצרים שהאמינו באלוהותו של פרעה, או הסדומיים שרצו לשמר את פוריות ושפע ארצם לעצמם בלבד, או הנאצים שהאמינו בעליונות הגזע ובזכותם לקחת מה שבכוחם לקחת על פי מוסר האדונים של ניטשה, יצרו מערכת חוקים של מוסר חדש, שנותן קדימה לערכים מסויימים.
מותר להרוג את אברהם, שחוצץ בין המלך האלוהי לבין האשה היפה, מותר להשמיד תת אדם (יהודים וצוענים) לפנות שטחי מחיה לגזע העליון,
והאדם הפשוט, למד להתאים את עצמו, לחוקיות והמוסריות השולטים במדינה, ולא רואה את העוול הפרדוקסלי שבהריגת אותם אלו המפריעים להשגת היעד המבוקש. הרצון להיות שייך לקבוצת הרוב עשוי לטשטש את שיקול הדעת ואת קול המצפון האנושי ולגרום לחברה שלימה לצעוד לעבר שחיתות מוסרית, והכל על פי מערכת חוק ומשטר מסודרת.
אנחנו רואים אם כן שאפילו אם לא נדגול ברלטיביזם מוסרי, וננסה לנסח כלל מוסרי מקיף עדיין אין הבטחה שנצליח לייסד חוקה מוסרית, כפי שיצחק אבינו אומר לאבימלך מלך גרר-״כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי״ , נראה שיצחק מנסה לומר לאבימלך שללא מקור עליון למוסר, ניתן להצדיק פעולות רבות על סמך ערך מסויים, ולהגיע לתוצאות בלתי מוסריות כלל וכלל, וזו הבעיה בה נתקל כבר אברהם אביו במצרים עם עבדי פרעה.
נדמה אם כן שלא קל להגיע למוסר מושלם וברור על פי ניסוח תורות וכללים, והדבר הזה מעורר מחשבה האם אכן ניתן להפריד מוסר מן הדת או שמא ללא דת לא יתכן מוסר אבסולוטי?......


מה דעתך על תובנה לפרשת לך לך ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת gi-t.v-t ב 31/10/2014 15:52 ( הפרופיל שלי ) הרבה דברים כאן... ואהבת לרעך כמוך- שמעתי הסבר, שהמשפט איננו 'ואהבת את רעך',כי הדגש שהוא על מעשיך לרעך. לא על הרגש של האהבה,אלא על הביטוי המעשי . כידוע לנו,אשרי האיש... ובדרך חטאים לא עמד'... - על לאדם לחשוב,שהוא 'מחוסן',ושלחץ חברתי לא משפיע עליו. לגבי אייכמן,שאלו אותו במשפט: ואם המפקד היה מורה לך להרוג את אביך,היית עושה זאת?... (יש את כל המשפט ביו טיוב,עשרות פרקים כל אחד מהם בערך שעה). אסיים במשפט הציני 'הדרך לגהינום רצופה כוונות טובות'... (זה,אפרופו התהיה האם הכוונות חשובות יותר,או המעשים) אה- וכמעט שכחתי 'אחרי המעשים נמשכים הלבבות',היהדות מאמינה שעצם העשיה הטובה,תגרור אחריה גם כוונה טובה. (לא יודעת אם זה נכון תמיד....) שבת שלום.תגובה לתגובה

ידוע כתובנה לפרשת לך לך