הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
תורה

עשה לך רב


הרבה אנשים מחפשים רב אמיתי שאיתו יוכלו להתייעץ בנושאים גשמיים ורוחניים. אז איך אדע מי הרב האמיתי שלי,זאת ועוד במאמר הבא
עשה לך רב- פרקי אבות פרק א'

השבת הקרובה בע"ה  פרשת "קדושים" נתחיל בקריאת פרקי אבות,הנקראים בקרב תפוצות ישראל בשבת שאחרי חג הפסח עד חג השבועות. בפרק הראשון  משנה ו' אומר התנא: יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם,יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב,וקנה לך חבר,והוי דן את כל האדם לכף זכות. הדבר הראשון שהתנא מחייב את האדם זה לעשות לאדם רב,ואין זה קשור אם האדם הוא דתי או חילוני אלא כל אדם חייב שיהיה לו רב על מנת שלא ייכשל בדרכו אף בדברים גשמיים, אבל הבעיה היא שאין אדם יודע מי הוא רב אמיתי או לא כי יש הרבה אנשים שנראים כרבנים ומייעצים עצות והכל ברמאות כדי לסחוט את האנשים ולקחת את כספם,אז תחילה נגדיר מהו רב וניגש לעיקר המאמר איך לבחור רב.
רב הוא אדם גדול בתורה,שלמד את רוב/כל התלמוד הבבלי מה שנקרא "גמרא" וגם לאחר שלמד אתך הסוגיות בגמרא למד את פסק ההלכה בדבר, לדוגמא אם אדם לומד מסכת שבת , יש במסכת הרבה סוגיות הדנות בדבר המותר והאסור לעשות בשבת, אומנם בגמרא הדינים הם בצורת מחלוקת שנחלקו ביניהם חכמי הגמרא וכדי לדעת את פסק ההלכה צריך ללמוד את הפוסקים,קובעי ההלכה לדורותיהם ואת כללי הגמרא איך או כמי איזה תנא פוסקים הלכה. לאחר שאדם למד את סוגיית הגמרא עם מפרשיה ודן בדבריהם ולמד את הפוסקים למיניהם, מהרמב"ם שהוא גדול הפוסקים מלפני כ-900 שנה ועד אחרון הפוסקים הגדולים שהוא רבינו יוסף קארו בעל "השולחן ערוך",והוא גם המכרייע בהלכות לדעת יןצאי עדות המזרח והספרדים, או הרמ"א שהוא הפוסק לדעת האשכנזים, אדם שלמד בצורה זו את רוב הסוגיות בש"ס ואת כל ארבעת חלקי השולחן ערוך הוא אדם הנקרא תלמיד חכם ורב. התורה בכללה ובמיוחד הגמרא מיישרת את מוחו של האדם ומקנה לו כח חכמה אלוקי, ולאחר שאדם למד תקופה של מספר שנים ארוכות כך הרי שהוא מקבל חכמה אדירה שהוא יוכל לענות לאדם בכל נושאיו אף שלא למד אותם מעולם או התעסק בהם,וכך בעצם יוצא שרב יכול לייעץ לאדם בכל נושאיו.
מסופר על מרן "החזון איש" זכותו יגן עלינו אמן, שפעם אחד היה אדם שהיה צריך לעבור ניתוח ראש מסובך ביותר וגדולי הפרופסורים אמרו נואש,עד שבא אחד הפרופסורים לפני החזון איש והתייעץ איתו והחזון איש שרטט לו תרשים של המוח ובאיזה אופן לעשות הניתוח והנה זה פלא הניתוח עבר בהצלחה,כל זה על פי הגמרא במסכת חולין,רואים מכאן שמי שלומד תורה התורה כוללת הכל בתוכה את כל החכמות כולם.במסכת סוכה ועירובין יש מתמטיקה וגאומטריה.וכן הלאה.
אז יוצא שהדבר הראשון הכי הכי חשוב שצריך לבדוק אם אכן להתחבר ברב כזה או אחר, הוא אם יש בו תורה ואם כל עסקיו הם בענייני לימוד תורה, אם עסקיו של רב פלוני זה כל היום להיות סגור בביתו ואין לו תלמידים ותמיד הוא עסוק רק בסגולות ולקיחת כספים מאנשים ככספומט,הרי שזו אות מזהירה לא להתקרב אליו, תמיד לחפש ברב עד כמה הוא יודע ומלמד תורה.
דבר שני שצריך לבדוק הוא- אם אכפת לרב מהציבור,הוי אומר עד כמה הרב יוצא לעזור לאנשים ולקרב אותם לתורה, אם הרב יוצא ומוסר שיעורים בכל מקום ומזכה את היהודים בתורה הקדושה ללא תמורה של שום כסף או דבר אחר הרי שאלו אחד מהסימנים הטובים להתחבר לרב פלוני או אחר. [במאמר מוסגרחשוב לדעת שישנם אנשים שתמיד ידברו על הצדיקים או על הרבנים וינסו להשפיל אותם ולומר עליהם דברים לא טובים,רק בגלל שלא מוצא חן בעיניהם הרב הזה או אחר,חשוב לא להתרחק או להתקרב לרב לפי דעת האנשים אלא תלך בעצמך ותעמוד על קנקנו]
הגמרא במסכת חגיגה מביאה פסוק שאומר: "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבקות הוא", ודורשת הגמרא אם הרב,המשול לכהן העובד בבית המקדש,דומה למלאך ה' מאחד כזה יש ללמוד תורה ואם אינו כך אין ללמוד ממנו תורה, ויש לשאול הרי מלאך הוא דבר רוחני מאוד שלנו בני האדם אין יכולת להסתכל בפניו או לראותו שהרי מעוצם קדושתו ופחדו אם נראה אותו נמות. אז איך מבקשים ממנו לדעת אם הרב הוא כמלאך הרי אין רב הנראה כמלאך? אלא הביאור הוא, שמלאך הוא דבר רוחני העומד ומשרת לפני ה' כדוגמת הכהן בבית המקדש שעליו להיות טהור ונקי מכל חלאה גשמית,שהרי אין למלאך תאווה גשמית. אם רואים ברב שהוא טהור מכל תאווה גשמית ודבוק בתורה ובה' צריך להתחבר וליטול עצה מרב כזה שהוא בבחינת מלאך הנקי מכל דבר גשמי. בהקשר לכך נביא מעשה שהיה בדורו של גדול הצדיקים הרב קובו, שבדורו היה איזה רב שמחולל מופתים ואנשים התפלאו ממנו מאוד,ובאו תלמידיו של הרב קובו לשאול אותו אם יש לסמוך על הרב הפלוני הזה, ואמר להם שהוא לא יכול להכריע כי אסור סתם להטיל מום באדם, אלא ייעץ להם ללכת לביתו ולבדוק מה עסקיו בענייני אכילה, והנה בבואם לביתו ראוהו שאין לידו אף ספר קודש והרי כל כולו שקוע באכילתו בפראות ובתאווה גדולה,וחזרו וסיפרו לרב קובו את אשר ראו וקרא הרב בקול גדול עליו שהוא בבחינת טמא וןהרי אסור להתקרב אליו והוא מנודה, והסביר הרב שאם כך הוא דבוק בגשמיות הרי שאינו דבוק בה', ואם אינו דבוק בה' כל כח המופתים שלו זה מהצד של הטומאה. לכן צריך לבדוק את הרב חוץ מאשר בתורתו גם בנקיות המידות שלו: כעס,גאווה,תאוות אכילה,תאוות ממון ועוד. 
לאחר שאדם מוצא ברב את כל התנאים הדרושים הנ"ל ובראש ובראשונה את גדולתו בתורה,הרי שקיים את דברי התנא עשה לך רב, רב נכון ואמיתי ולא יזוז צעד בלעדיו וכל אשר יאמר לו יעשה, כי כזה רב בוודאי שהקב"ה תמיד איתו וכל מה שהוא אומר לעשות הרי זה הקב"ה בעצמו אמר לעשות!
בהצלחה רבה!
מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על עשה לך רב ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה