הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd16

חינוך הבנים


גולת הכותרת של מעשה האדם היא מצוות החינוך על אברהם א' אבי האומה נא' ''כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט''
למרות עשרה נסיונות שנתנסה וגמילות החסד עם כל באי העולם מאכיל ומשקה { ויטע אשל פונדק,, בית מלון } ומלמד לבריות אמת ודעת. עמד בנסיון העקידה. ובכל זאת לאחר כל הצדקות והמעשים הטובים לא זכה שאמר לו הקב''ה ''כי ידעתיו'' אלא בגין הדבר הזה בלבד – למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו.
 
יסוד ההצלחה לבנים הוא קודם הדוגמא האישית של ההורים ולכן ההורים צריכים להיות שלמים עם אמרי פיהם ולא יהיו אחד בפה ואחד במעשה שלא יהיו אומרים לבניהם עשו כך והם אינם עושים כך. או עושים מעשים הפוכים { לא לגנוב והאבא גונב לא לרכל והאבא מרכל } אלא כל מעשיהם וחייהם של ההורים יהיו דוגמא ומופת לתורת פיהם .
 
מי לנו גדול מיוסף הצדיק כשהגיע לאותו ניסיוו עם אשת אדוניו תורת אביו לבדה לא יכלה להצילו מן החטא לא ציוויו ולא מוסריו ולימודיו לבדם כל אלו לא הספיקו לו ליוסף שיוכל להתגבר בכחם בלבד בניסיון הזה ומי עמד לו ? דמות דיוקנו של אביו שנראתה לו באותה שעה אכן דמות תואר פניו של אבא מעשיו ואופן חייו שלו יפים הם לחינוך הבנים.
 
חז''ל אמרו על הפס' ''אחרי ה' אלוקיכם תלכון'' וכי אפי' להלך אחריו והרי הוא אש אוכלה אלא הלך דרכיו מהו רחום מהו קובר מתים מהו גומל חסדים אף אתה תהיה כך. חז''ל בזה רצו ללמדנו שכביכול הקב''ה משמש לנו לדוגמא אישית .
 
וכבר אמרו רבותינו בתלמוד { סנהדרין יט. } קשוט עצמך ואח''כ קשוט אחרים וידוע המעשה באדם קל דעת המזלזל במצוות שראה את בנו אוכל בלי נטילת ידים לקח מקל להכותו ובטעות קיבל הוא בעצמו את המכה ביד שמאלו אשתו שניצבה לידו חייכה בהנאה אל בעלה וכי את שמחה לאידי ,,,ענתה לו אשתו בצדק בשמים ידעו לכוון בדיוק מי יקבל את המכה כיון שאתה עצמך לא נוטל ידים איך תעיז מבנך ליטול ידיו .
 
ולמדתם אותם את בניכם בשבתך שאלת הכת''ס פתח ברבים וסיים ביחיד אלא סוד ההצלחה קודם כל בשבתך אתה. המפ' על מס' אבות א' בדרך רמז ביאור למילים הוא היה אומר תחילה הוא  - המטיף עליו להיות ולחוש את הדברים עליהם הוא מטיף ואם אמנם הוא בגדר הוא היה יכול להיות בגדר אומר לאחרים
 
וזה נרמז בעז''ה בפס' שהתחלתי ''למען אשר יצווה את בניו אחריו'' אבע''ה הקפיד ראשית כל ליישם בעצמו את כל אשר דרש מבניו,,,
 
 
 
 מה דעתך על חינוך הבנים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כחינוך,חינוך הבנים,יוסף הצדיק,אברהם אבינו,דוגמא אישית,תלמוד,רבותינו,חז''ל,ה',