הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd19

הסתפקות במועט


מובא במד' המן מן התורה שנא' המן העץ אשר ציותיך'' ולכאורה הדבר קשה וכי זה משחק מילים ומה הקשר בין המן לאדה''ר ?
והביאור הוא שבשניהם רואים את מדת חוסר ההסתפקות. להמן כולם קורעים ומשתחוים ורק יהודון אחד { ממאה שערים } א' וכל זה איננו שווה לי רואים מזה שלא הסתפק במועט וכן מצינו אצל אדה''ר שהקב''ה נתן לו לאכול מכל פירות העצים חוץ מעץ הדעת ובכ''ז לא הסתפק במה שיש לו ולכן דימו רבותינו את המן לאדה"ר ששניהם לא הסתפקו .
 
במשנה באבות { ה-יט } נא' כל מי שיש בידו שלושה דברים אלו מתלמידיו של אברהם אבינו עין טובה. פי' ברטנורה מסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אחרים שכן מצינו באברהם א' שא' למלך סדום אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולעומת זאת מתלמידיו של בלעם הרשע עין רעה פי' שלא מסתפק במועט שהרי היה יודע שרע בעיני המקום שילך אצל כלב והיה הולך כדי ליטול שכר דכתיב אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב.
 
מסופר על אדם עשיר שתלה שלט על שדהו כל השמח בחלקו ויבוא ויטול שדה זאת עבר אדם וא' לי אין ילדים עבר אדם שני וא' איני בריא שלישי א' בניי חולים רביעי א' אין לי פרנסה טובה עד שעבר שם אדם וא' ב''ה לי יש אשה ובנים בריאים ופרנסה טובה לא חסר לי מאומה וא''כ מגיע לי את השדה דפק בדלתו של אותו גביר א' לו הגביר ריקא אילו היית שמח בחלקך לא היית מבקש שדה זו .
 
מדוע אין שמחת חיים ?
אחים יקרים, רואים אנו בדורות אלו דבר מעניין והוא שאין שמחת חיים אע''פ שבדורות אלו יש הרבה מכשירים שמקלים על חי היום יום מים { ברז } לחטוב עצים – היום יש ברזים ותנור אפיה וגז וגם מייבש ומדיח ומיקסר ומה לא ? פעם לא היו טיטולים וא''כ מדוע אין שמחת חיים התשובה שאין אנו מסתפקים במועט אם זה במכונית ואם בעניני דירה וכדומה,,,
 
בסיום התפילה אנו אומרים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. הפירוש בדברים שמיימים ממעל לא להסתפק ובארץ. גשמים מתחת .
 
הסתפקות במועט אצל הח''ח - והיתה לו- שמחת חיים העשיר שבא לבקרו ענה לו הגביר אני תייר ואורח כך א' הח''ח גם אני כל רכושי בעוה''ב וכל העולם הזה אינו אלא פרוזדור ,,,
 
וכן כ' האבן עזרא בן סורר ומורה מענישים אותו על אף שלא עבר עבירה אלא עצם תפיסתו את העולם הזה בתורת קבע ולחשוב שהעוה''ז נוצר לתענוגות  ועצם מחשבה זו תביאנו לידי עבירות חמורות וכל זה מחמת שאינו מסתפק במועט .
 
אדם המסתפק במועט שמח גם בשמחת חבירו ויש לו עין טובה כמסופר על אדם שהרויח בלוטו. והכסיל גם לא משתתף בצערו של חבירו כמסופר על אחד הרוטשילדים שמת וראו אדם שמצטער ובוכה ושאלוהו הלא הוא לא קרובו השיב להם בגלל זה אני בוכה שאם היה אבי הייתי יורשו וזהו הדעה של הטיפש שאינו מסתפק במועט .
 
 
 
 
 


מה דעתך על הסתפקות במועט ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת יהודי ב 03/11/2020 00:53תודה על המאמר, מדהים ומחכים! אם תביאו עוד חומר בנושא זה יהיה מצויין!!!!תגובה לתגובה

ידוע כשמחת חיים,הסתפקות במועט,ברזים,תנור אפיה ,טיטולים,שמח בחלקו,מאה שערים,אדם עשיר