הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd21

לא להחמיר על חשבון אחרים


ר' ישראל מסלנט התגורר כשהיה אלמן בבית יעקב כרפס – אחד מעשירי קובנא וממקורבי ר' ישראל. פעם אחד הרגישו בני הבית שרבי ישראל נוטל ידיו לסעודה בשיעור מועט של מים אע''פ שדלי מלא מים היה מוכן לפניו
תמהו צדיק כרבי ישראל לא יהדר ליטול  את ידיו בשפע הלכו וסיפרו את הדבר לכרפס ראה ומצא כדבריהם ר' ישראל נוטל כרביעית מים בנטלה. ותהה ותמה ושאל את ר' ישראל יסלח לי רבנו תורה היא וללמוד אני צריך מה הטעם שהרב נוטל את ידיו בשיעור מועט של מים הלא דין מפורש הוא בשולחן ערוך שאע''פ שאדם יוצא ידי חובת נטילה ברביעית מים מכל מקום יהדר ליטול ידיו בשפע.
 
ראיתי – משיב ר' ישראל שמשרתת הבית מביאה מים ממרחק והבית עומד במדרון ההר ועלובה זו קורסת תחת כובד משאה שהיא נושאת את הדלי על כתפה  ואסור לאדם להיות מהדר על כתפם של אחרים { מדור לדור }
 
גמילות חסדים חשובה מאלף תפילות 
ר' ישראל מסלנט היה מוותר על הידורים במצווה ומנהגים שונים ובלבד לגמול נחת רוח לזולת . ביום השנה לפטירת אביו ר' זאב וולף נכנס ר' ישראל לבית הכנסת כדי להתפלל לפני העמוד { ש''ץ } והיה אדם אחד מבין המתפללים שאותו היום היה יום השנה  לפטירת בתו אמנם לפי ההלכה קודמת הייתה זכותו של ר' ישראל להתפלל ש''ץ אך ר' ישראל הבחין שאותו אדם מצר ודואג על כך שאינו יכול להתפלל לפני העמוד לעילוי נשמת בתו עמד ר' ישראל וויתר על זכותו לטובת אותו יהודי  שמע ר' ישראל את המתפללים מתלחשים ואומרים ר' ישראל מזלזל בתפילה לפני העמוד ביום הזיכרון של אביו פנה אליהם ר' ישראל ואמר חלילה לי מלזלזל בכך ואולם זכות גדולה היא זו לגמול חסד עם אדם מישראל ולהפיג את צערו וזה יותר חשוב ממאה תפילות .
 
לא להדר על חשבון הזולת
בעת ששהה פעם ר' ישראל סלנטר מחוץ לעירו הזמינו אחד מתלמידיו לשבות אצלו בשבת השיב לו ר' ישראל שאין הוא נוהג להתארח בשום מקום טרם יברר וידע את מנהגי הבית. ענהו התלמיד שביתו מתנהל לפי כל הידורי ההלכה שכן בשר הוא קונה דווקא אצל קצב פלוני המפורסם כיהודי ת''ח וחרד לדבר ה' הבשר עצמו הוא חלק ללא שום ספקות. המבשלת במטבח היא אשה אלמנה כשרה וצנועה וגם אשתו נכנסת לעיתים תכופות למטבח ועינה פקוחה על אופן הכנת התבשילים בליל שבת הוא עורך את הסעודה בתפארת רבה ומאריכים בדברי תורה על השולחן ואף לומדים בזמן הארוחה שיעור קבוע בשולחן ערוך כששמע ר' ישראל כל זאת נאות להתארח בביתו אולם רק בתנאי שיקצרו מאוד בסעודת ליל שבת באין ברירה הסכים התלמיד לתנאי של ר' ישראל ואכן בליל שבת מיד עם הגיעם מבית הכנסת מהרו לקדש על היין ואכלו מנה אחר מנה ולא עברה שעה קלה וכבר סיימו את הארוחה וברכו ברכת המזון אחר הסעודה פנה התלמיד אל ר' ישראל ושאלו על  פשר הדבר שהכריחם לסיים את הסעודה במהירות כזו. ר' ישראל לא ענהו אלא ביקש שיקראו למבשלת האלמנה ור' ישראל פנה אליה ואמר אנא סלחי נא לי על אשר בגללי נאלצת להגיש את מנות האוכל במהירות כזו ולא היה סיפק בידך לנוח מעט בין הגשת מנה אחת לשניה השיבה האלמנה כל הברכות יחולו על ראשך הלוואי שכבודו יתארח כאן בכל ליל שבת בעה''ב שלי מאריך מאד כל ליל שבת בסעודתו ואני עייפה מעבודתי במשך כל היום עד שרגלי ממש כושלות מרוב עייפות והנה עתה יכולה אני ללכת לביתי בשעה מוקדמת ולנוח מעמל היום .
 
פנה ר' ישראל אל תלמידו ואמר מדבריה של המבשלת תמצא מענה גם לתמיהתך אכן להאריך בסעודת השבת היא הנהגה טובה מאד אולם במה דברים אמורים כשאינה גורמת צער לאנשים אחרים .
 
 
 
 
 


מה דעתך על לא להחמיר על חשבון אחרים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כגמילות חסדים,חשבון הזולת,רבי ישראל,רבי ישראל מסלנטר,תפילות,נטילת ידים,להדר,מבשלת