הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd32

מעלת המצוות


חז''ל אומרים [ סוטה ג: ] כל העושה מצווה אחת בעולם הזה מקדימתו והולכת לפניו לעולם הבא. שנאמר "והלך לפניך צדקך" וכל העובר עבירה אחת בעוה''ז מלפפתו והולכת עמו ליום הדין.
שנאמר "ילפתו אורחות דרכם יעלו בתוהו ויאבדו" שואלים המפרשים מדוע במצווה נאמר מקדימתו ולגבי עבירה מלפפתו מחבקת אותו והולכת עמו ?
 
ומסבירים את זה דרך משל למה הדבר דומה לרב נכבד המוזמן לסעודה חגיגית או לסדר קידושין והשמש צועד לפניו עם הפנס להאיר לו את הדרך אשר ילך בה והדבר ברור שהשמש לא צריך לעקוב אחר תנועותיו של הרב כי הוא לא יברח כי הוא מוזמן ברוב כבוד ויקר ולמה יברח.
 
לעומת זאת נתאר לעצמנו אם קצין משטרה או אי זה שוטר הולך לתומו בדרך ותופס איזה אדם שיש לו עבר פלילי ומזהה שזה הוא העבריין המבוקש על ידו הרי הדבר ברור שהמבוקש העבריין לא יבקש מהשוטר שיתקדם שיהיה ראשון. ואדרבה על השוטר לקושרו באזיקים בכדי שלא יוכל לברוח ולהשתמט מידו כן הדבר כשאדם עשה מצווה היא הולכת לפניו לקבל שכר מקדימתו ועושים לו בשמיים קבלת פנים חגיגית כשמחת חתן וכלה . כי רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק [ מועד קטן כה : ] ורק הואיל והנשמה של הצדיקים עדיין לא בקיאה בדרך לגן העדן העליון נלוה אליו מלאך מהמצווה שעשה כמ''ש חז''ל באבות שכל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט [ מלאך ] והוא הולך לפניו להראות לו את הדרך אשר ילך בה כי הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו
 
אולם כשאדם עשה עבירה בעוה''ז ועליו לתת את הדין גמול ידיו יעשה לו וכבר אמרו האבות כל העושה עבירה קונה לו קטגור אחד וממעשה העבירה נברא לו משחית לחבל . והרי המשחית כובל את ידיו קושר אותו להוביל אותו לגרדום כמו השוטר הזה שכובל את ידי הפושע עמו ליתן את הדין על מעשיו הרעים כי מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא .
 
 
 


מה דעתך על מעלת המצוות ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כלו,כי,לפניו,עבירה,אותו,הדבר,מקדימתו,עמו,חגיגית,הדרך