הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
loan

שוק ההלואות החדש


לקבל הלוואה לא חייבים מהבנק, מקור לא צפוי ולא שיגרתי לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיבים באמת.
לפני כשנתיים נכנסו לתוקפן הוראות חדשות של משרד האוצר לעניין האפשרויות של חוסך בקופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה לקבל הלוואה מתוך הכספים שצבר בחשבונו.
ההוראות מאפשרות למקצת מן החוסכים לקבל הלוואות בהיקפים גדולים יותר, לכאלה אשר כספיהם בקופת הגמל ובקרן השתלמות נזילים, לעומת המצב ששרר עד כה, אך למקצת מן החוסכים מצטמצמות האפשרויות שהיו קיימות בעבר, אלה אשר כספיהם לא נזילים.
רבים מאזרחי ישראל נזקקים ליטול הלוואות, והם עושים זאת בדרך כלל דרך הבנק החל ממשכנתא, דרך הלוואה לרכישת רכב, מימון טיול לחו"ל, לממן את חתונת הבת באמצעות קבלת הלוואה או לסגירת מינוס גדול בחשבון.
מעטים יודעים שניתן לקבל הלוואה מתוך הכספים שכל אחד חוסך בקופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה.
כמעט לכל אחד יש חיסכון במכשיר פנסיוני. מאז ראשית שנת 2008 זה אף חובה על כל השכירים בישראל, וחלקם של הגופים המנהלים את קופות הגמל מאפשרים לחוסכים ליטול הלוואה על בסיס הכספים שצברו בקופה.
בראשית חודש יולי עודכנו התנאים והאפשרויות ליטול הלוואה מתוך הכספים שנצברו בקופת הגמל.
אם בעבר תנאי בסיסי לקבל הלוואה מקופת גמל היה צבירת וותק של 3 שנים לפחות, הרי דרישה זו בוטלה ואין חובה בצבירת וותק מינימלי בקופת הגמל.
סכום ההלוואה שניתן לקבל תלוי ביתרת הכספים שצבר האדם בקופת הגמל ובעובדה אם הכספים בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות נזילים, או לא.
חוסך בקופת גמל לתגמולים או בקרן השתלמות אשר הכספים בחשבונו נזילים – ניתנים למשיכה מיידית - יכול לקבל הלוואה בשיעור של עד 80% מן הכספים שצבר בחשבון כאשר קודם לכניסתן לתוקף של ההוראות החדשות יכול היה לקבל הלוואה בהיקף של עד 50% מן הכספים שצבר בחשבון.
חוסך בקרן השתלמות אשר חשבונו לא נזיל, משמע משיכת הכספים תגרור ניכוי מס בשיעור המירבי הנהוג בישראל, יכול לקבל הלוואה בשיעור של עד 50% מן הכספים שצבר בחשבון.
חוסך בקופת גמל לתגמולים או בקרן פנסיה אשר חשבונו לא נזיל יכול לקבל הלוואה בשיעור של עד 30% מן הכספים שצבר בחשבון וזאת הרעה לעומת המצב הקודם כאשר חוסך בקופת גמל רשאי היה לקבל הלוואה בהיקף 50% מן הכספים שלו בחשבון.
כלומר אין חובה שהכספים בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות יהיו נזילים על מנת להיות זכאי להלוואה, אך אם הם נזילים ניתן לקבל הלוואה בסכום גבוה יותר ואם הם לא נזילים ניתן לקבל הלוואה בסכומים נמוכים יותר וזה השינוי הגדול בעקרונות המהלך של מתן אפשרות לחוסך במוצר פנסיוני לקבל הלוואה.
אופן פירעון ההלוואה נגזר מסוג המוצר הפנסיוני.
הלוואה על חשבון קרן השתלמות יכולה להיפרע מידי חודש או בסוף תקופה אך לא יותר מ-7 שנים, ואילו מקופת גמל חייבים להתחיל לפרוע את ההלוואה תוך שנה, אבל ניתן ליטול הלוואה אשר תיפרע החל מחלוף שנה ועד חלוף 7 שנים.

 
ראוי לציין שעד חודש יולי האחרון ניתן היה לקבל הלוואה ל-5 שנים בלבד. גם בקופת גמל וגם בקרן השתלמות ניתן היה לקבל הלוואות "בלון", כלומר הלוואה אשר מיועדת לפרעון בסוף תקופה ולאוו דווקא מידי חודש.
בדרך כלל הריבית על הלוואות אשר ניתן לקבל מקופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה נמוכה מזו שדורש הבנק או חברת כרטיסי האשראי מלקוחותיו ולכן זולה יותר, בגובה ריבית הפריים לערך.
אבל בכך לא מסתיימים היתרונות של נטילת הלוואה מקופת גמל בהשוואה להלוואה מהבנק.
בדרך כלל בבנק או בחברת כרטיסי האשראי הלקוח נאלץ לשלם עמלות בגין קבלת ההלוואה ובקופת הגמל אין כל עמלה או עלות נוספת.
כנגד הלוואה בבנק נדרש בדרך כלל הלקוח לספק בטחונות או ערבויות ואילו קופת הגמל לא דורשת כל בטחון או ערבים מהלקוח. סכום החיסכון שנצבר בקופה לטובת הלקוח משמש כערבות כל עוד הלקוח לא מושך את הכספים מהקופה. זאת בדומה ללקיחת משכנתא, שבה הדירה משמשת כערבות להחזר המשכנתא.
על מנת ליטול הלוואה מקופת הגמל בה חוסך אדם אין צורך בערבים, שעבודים, משכונים, היא זולה יותר וניתן לקבל אותה במהירות גדולה יותר, תוך ימים ספורים.
ראוי לציין שלא כל החברות המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות מאפשרות לחוסכים לקבל הלוואות. במקרה שחברת הגמל של החוסך לא מעניקה הלוואות ביכולתו של החוסך להעביר את הכספים שחסך לחברה אחרת, תוך שמירה על הזכויות שצבר בקופה הותיקה וכך לקבל הלוואה.

 
מאמר בנושא פורסם לראשונה במגזין A של עדיף בחודש ספטמבר 2012.

אין  האמור מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פנסיונים.
 


מה דעתך על שוק ההלואות החדש ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כהלוואה לכל מטרה, קופת גמל, חיסכון פנסיוני, שוק ההון, אשראי, חוסך