הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
slihot

אדון המלחמות


חירטטת לפנינו
אדון המלחמות
בורא משחתות
גומר על הברואים
דובר בירבורים
חירטטת לפנינו
חפש פרייר חדש

הלכת די רחוק
ותקפת כמו שמוק
זכרת קללות
חשוכות ומטופשות
חירטטת לפנינו
חפש פרייר חדש

טענת טענות
יזומות ומגמתיות
כל אחת מהן אמרה
לערוך עוד מלחמה !
חירטטת לפנינו
חפש פרייר חדש

מעסיק נבלות
נשיא של ממשלות
סומך על הצבועים
עושה מכות במחשכים
חירטטת לפנינו
חפש פרייר חדש

פורץ כל גבולות
צופה לכל רעות
קורא מחשבות
רואה רק שחורות
חירטטת לפנינו
חפש פרייר חדש

שלום נעשה למולך
תסתלק לעולמך
חירטטת לפנינו
חפש פרייר חדש


מה דעתך על אדון המלחמות ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כאדון המלחמות