הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
unethical_behavior

אי-יושר אקדמי בקרב סטודנטים


המאמר הנוכחי סוקר מגוון של התנהגויות רמייה בקרב סטודנטים, כפי שנמצאו במחקרים רבים. כמו כן, המאמר מבקש להתחקות אחר הגורמים המשפיעים על היקפי התנהגויות מעין אלו, וכן דן בהשלכות ההרסניות הטמונות בהן - בפרט בחיים שלאחר האקדמיה - כאינדיבידואלים בעולם העבודה. לבסוף, יוצעו דרכים מעשיות למיגור/הפחתת התופעה, ובכך מהווה המאמר - באם יאומץ כהלכה ע"י המוסדות להשכלה גבוהה - כלי חיוני מאין כמותו ליצירת מציאות טובה יותר תוך עיצוב מחדש של פני החברה כולה.
אי יושר אקדמי מצד סטודנטים היא תופעה שכיחה ברחבי העולם כולו, אשר הולכת וגדלה עם השנים ועלולה לגרום לנזק כבד למוסדות להשכלה גבוהה בכלל ולהוראה והלמידה בפרט (Whitley & Keith-Speigel, 2002). משום כך, תופעה זו אמורה להטריד את אנשי האקדמיה בכלל הדרגים והתפקידים – אנשי סגל, אנשי מנהלה וסטודנטים.

תופעת אי היושר האקדמי תופסת נדבך מרכזי בחיים האקדמיים ובאה לידי ביטוי בקשת רחבה של התנהגויות מצד הסטודנטים, החל בתרגומי מאמרים משפת המקור וכלה בהעתקות במבחנים ועבודות וכן פנייה לאנשי האקדמיה השונים בצורה הנתפסת בעיניהם כעזות פנים וחוצפה. מחקר שנערך בתשע פקולטות למשפטים באוניברסיטאות ומכללות מובילות בארץ, מצא כי 90% מהסטודנטים בממוצע היו מעורבים בעבירות קלות, כ-60% היו מעורבים בעבירות של העתקה בעבודות, וכ-60% היו מעורבים בהעתקות במבחנים (יואל חשין, 2006):

1. עבירות קלות: נמצא כי כמעט כל הסטודנטים נוהגים להגיש עבודות החורגות ממגבלות מספר העמודים שנקבע כמקסימלי לעבודה, תוך ניצול היתרונות של תוכנות מעבדי התמלילים (כגון הרחבת שוליים, צמצום מרווח בין שורות וכיו"ב), או נוהגים לחרוג ממכסת המילים המותרת. העבירה הנוגעת ל"ציטוט מקור ביבליוגרפי מבלי לאזכר את המקור" אף היא שכיחה ביותר. כאשר סטודנטים נוהגים לצטט פסקאות שלמות, מדובר בעבירה חמורה מאוד בכל הנוגע ליושר אקדמי, משום שמעשה זה נתפס כ"גניבה ספרותית" (פלגיאט). עבירה מסוג שלישי הנכללת תחת הקטגוריה הזו היא מתן עבודה אישית לחברים על אף הידיעה שהחבר עלול להעתיק אותה  – עבירה השכיחה בקרב רוב מוחץ של הסטודנטים.
 
2. העתקות בעבודות: סטודנטים מוצאים באינטרנט אתרים רבים שבהם הם מסתייעים בכתיבת עבודתם. כמו כן, קבוצות דיון (פורומים) אשר מטרתן העלאת רעיונות לכתיבת עבודה, הופכות ל"קבוצות שכתוב", והגבול בין "העתקה" לבין "שיתוף פעולה לגיטימי" נחצה בהן.
 
3. העתקות במבחנים: סיבה מרכזית שנמצאה להיקפי העתקות גבוהים במבחנים נעוצה בעוצמת פיקוח נמוכה. ניכר כי בחלק גדול מהמקרים, המשגיחים מעלימים עין מהעתקות. סיבה נוספת שאותה מונה יואל חשין במאמרו היא עריכה של מבחנים או בחנים במהלך הסמסטר על ידי המרצים, בדרך כלל ללא פיקוח רשמי וכן בכיתות שאינן מיועדות לעריכת מבחנים. מדברי הסטודנטים עולה כי האווירה בבחנים ובמבחנים אלה מעודדת העתקה.

מספר חוקרים בתחום טוענים כי חלק מהשליחות של מוסדות להשכלה גבוהה (חלקם מכנים אותם כ"מוסדות החינוך הגבוה") הוא פיתוח חיובי של האופי, האתיקה והמוסר של הסטודנטים. פיתוח זה, לדבריהם, מושפע מאוד מהתגובות של אנשי הסגל והמנהלה למקרים של אי-יושר אקדמי בקרב סטודנטים; במידה ומקרים אלו אינם זוכים לתגובה נחרצת, הסטודנטים עלולים להסיק שהתנהגויות שכאלו הן מקובלות או לכל הפחות מותרות. יתרה מכך, כאשר סטודנטים ישרים מבחינים בכך שחבריהם הסטודנטים נוהגים שלא כדין מבלי לשאת על כך את העונש, הם נעשים מוטרדים וכועסים, ומתוך כך מפתחים גישה צינית כלפי המוסד שאליו משתייכים. מלבד זאת, מרצים שמגלים כי הסטודנטים רימו אותם באי אלו מהאופנים, מגיבים לעיתים קרובות מתוך רגשות שליליים כמו כעס וסלידה. רגשות שליליים אלה עלולים להוביל אותם לנקוט בגישה צינית כלפי הסטודנטים וכלפי ההליך החינוכי בכללותו.

סטודנטים רבים מבין אלה שמרמים במהלך לימודיהם באקדמיה, ממשיכים לרמות ולנהוג בצורה לא אתית גם בהמשך לימודיהם לתארים מתקדמים יותר, כמו גם בחייהם המקצועיים שלאחר סיום הלימודים – למשל כמנהלים  בעולם העסקים. לא אחת, אנו נתקלים ב'בוגרים' של מוסדות אקדמיים שונים המתגאים בכך שסיימו את לימודיהם תוך שימוש בשיטות רמייה, וכן במעסיקים המקבלים בוגרים עם תעודות כנדרש, אולם בפועל קיבלו אנשים חסרי ידע וכישורים. כך, הלגיטימציה להתקדמות בלימודים על בסיס רמאות גורמת בסופו של יום נזק גדול לחברה בכללותה. וויטלי וקייט' ספיגל (Whitley & Keith-Speigel, 2002) טוענים בנחרצות כי אם הדברים ימשיכו כך, החינוך הגבוה יאבד את אמון הציבור, ועמו גם את המימון.

עובדה מעניינת העולה בהקשר זה ממחקרם של מוברג ועמיתיו (moberg at al., 2008) היא שסטודנטים ללימודי מנהל עסקים נטו באופן מובהק לבצע יותר מעשי רמייה, בהשוואה לסטודנטים מתחומי לימוד אחרים. ממצא זה לא רק שמאשש ממצאי מחקרים קודמים בתחום, אלא אף תואם את האופן שבו הציבור הרחב תופס אנשי עסקים. החוקרים טוענים במאמרם כי בתי ספר למנהל עסקים מוכרחים לנסות לברר את הסיבות לתופעה זו; האם לסטודנטים למנהל עסקים ערכים ופילוסופיית חיים השונים מאלו של סטודנטים אחרים? האם אשמות בכך שיטות ההוראה (הגשת עבודות קבוצתיות, מבחנים הכוללים שאלות מסוג רב-ברירה אשר אינן משתנות משנה לשנה)? או  שמא התגמול על הצלחה בלימודים והעונש על אי הצלחה מניעים את הסטודנטים להצליח בכל מחיר?

הגורמים המשפיעים על היקפי חוסר היושר באקדמיה:
 
מחקרים מלמדים על ספקטרום רחב של סיבות, גורמים ומנבאים של היקפי העתקה ושאר התנהגויות רמייה בקרב סטודנטים. להלן ששת הגורמים העיקריים שבהם, אשר נבחנו זה מכבר במחקרו של חשין (2006):
 
1. עוצמת האכיפה/הענישה: נמצא קשר שלילי מובהק בין תפיסת הסטודנט את הסיכוי להיתפס או את הסיכוי לעמוד בפני הליך משמעתי פורמלי לבין היקפי ההעתקות שלו בפועל. כמו כן, קשר דומה נמצא בין תפיסתו את חומרת הענישה לבין היקפי העתקותיו. ככל שהסטודנט העריך את הסיכוי כקטן יותר, כך הוא ביצע עבירות רבות יותר. מבין שלושת הגורמים הללו נמצא כי הסיכוי להיתפס היה בעל ההשפעה הגדולה ביותר על החלטת הסטודנט אם להעתיק או אם לאו. המסקנה המתבקשת, אם כן, היא שאת מרבית האנרגיות יש להשקיע דווקא באכיפה ופחות בענישה. ואולם נמצא, כי האנשים האמונים על האכיפה (מרצים, עוזרי הוראה, אנשי סגל מנהלי והמשגיחים על הבחינות) אינם מקפידים על כללים של יושר אקדמי יותר מאשר הסטודנטים עצמם. לרוב, הם מעדיפים שלא להעביר את הטיפול לרשויות המוסמכות, אלא להתמודד עם הסוגיה באופן אישי או להתעלם ממנה לחלוטין, משום שהם אינם רואים עצמם כ"שוטרים" או כמקדמים סוגיות של יושר אקדמי. הם נמנעים מלהעביר תלונות לוועדת משמעת, אשר בבוא העת תגבה מהם עדות ותעייף אותם בהליך ביורוקרטי ארוך ומייגע.
 
2. תפיסות מוסר וסביבה: נמצאו מתאמים שליליים גבוהים יחסית בין תדירות ביצוע העבירות השונות לבין התפיסה המוסרית של הסטודנטים; ככל שהסטודנט האמין שהעתקה היא פסולה מבחינה מוסרית, כך הוא ביצע פחות עבירות. לעומת זאת, ככל שהסטודנט האמין יותר שחבריו הסטודנטים מעתיקים, כך הוא ביצע יותר עבירות. המסקנה העולה מממצאים אלה היא שחשוב לפעול במישורים ערכיים וחינוכיים ולטעת בסטודנטים את החשיבות שב"יושרה אקדמית". אולם, בבואנו ליישם זאת במסגרת האקדמית, עלינו לנקוט בזהירות תוך מציאת האיזון שבין הטמעת החשיבות של יושרה אקדמית לבין תפיסת צעד שכזה מצד הסטודנטים כ"ניסיון לחנך" – זאת, כפי שנוכחנו  לגלות במסגרת פיילוט מחקרי שנערך באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לניהול, בראשות ד"ר שרון ברקן (2013).
 
3. היכרות עם כללי המשמעת ויחס הסגל להיבטים הערכיים של כללי המשמעת: סטודנטים שדיווחו כי הם מכירים את התקנון האקדמי או שהסגל מתייחס בעוצמה רבה יותר להיבטים ערכיים ומוסריים הכתובים בתקנון, לא העתיקו פחות מאלה אשר דיווחו כי אינם מכירים את כללי התקנון או כי הסגל מתייחס לכללים אלה בעוצמה פחותה יותר. המשמעות של כך היא שהסטודנטים אינם מייחסים חשיבות גדולה למדי לכללי התקנון או לאמירות "מוסרניות" מצד נציגי הפקולטה ואנשי הסגל, משום שהם מאמינים כי אלה נעדרי חשיבות ו/או משמעות אמיתית. לפיכך, לדברי חשין, חשוב לוודא שהתייחסותם של המרצים לתופעה של חוסר יושר תהיה עקבית ותעלה בקנה אחד עם כללי התקנון האקדמי.

4. הלחץ להשגת ציונים גבוהים: סטודנטים רבים טענו כי עומס רב בעבודות, חומר רב לקריאה ומרווחי זמן קצרים בין בחינה לבחינה מובילים אותם להיות מעורבים בהעתקה, וזאת כדי להשיג ציונים גבוהים. בבדיקה שערכו חשין וצוותו נמצא שהקשר בין בעלי ממוצע ציונים גבוה לבין היקף ההעתקות שלהם לא היה נמוך באופן משמעותי מאותו קשר בקרב בעלי הציונים הנמוכים. עובדה זו עשויה ללמד כי בעלי הציונים הגבוהים מונעים משיקולים של סטטוס ויוקרה וכן מהרצון לקבל פרסי הצטיינות, יותר מאשר הרצון להתפתח ולהחכים אינטלקטואלית.
 
5. יחס הוגן מצד המרצים ואיכות הוראה גבוהה: סטודנטים רבים מאמינים כי יחס וכבוד של המרצים כלפיהם, הנהגת מדיניות של "דלת פתוחה", הענקת יחס אישי והוראה משובחת ומאתגרת עשויים להפחית את היקף תופעת אי היושר האקדמי. לא פעם נמצא כי במצב שבו הסטודנט תופס את המרצה כבעל יחס שאינו הוגן ("הקריטריונים שלו למתן ציונים קשוחים מדי"; "המבחנים שלו יותר מדי קשים ונועדו להכשיל" ועוד), הסיכוי שהוא ינקוט בהתנהגות רמייה גדול פי כמה.
 
6. בעייתיות במנגנון הפורמלי להפחתת היקפי ההעתקה באקדמיה: חשין טוען כי האכיפה הקיימת על בסיס "תקנון המשמעת" ו"ועדת משמעת" הינה בלתי שיוויונית ומפלה. רק סטודנטים מעטים נתפסים ונענשים, וכך הם הופכים "שעירים לעזאזל", היות שהרוב המוחץ מצליחים להתחמק ללא כל קושי וללא עונש. מצב זה אינו מסייע להרתעת יתר הסטודנטים. נוכחותה של ועדת המשמעת בפקולטות השונות היא לרוב מינימלית או אפסית, ונורמות של אכיפה אינן מושרשות בקרב אנשי סגל, עוזרי הוראה והמשגיחים על הבחינות. מלבד זאת, לעיתים רבות קיים קושי להצדיק חלק ניכר מהעונשים המושתים על הסטודנטים הנתפסים.

לאור האמור לעיל, נראה כי המנגנון הפורמלי הקיים מוגבל ביכולתו לקדם ערכים של יושר אקדמי, והחשוב מכל – הסטודנטים אינם מכירים או אינם מפנימים את הערכים העומדים בבסיס היושר האקדמי. נמצא כי אחת הסיבות לקושי להפחית את היקפי הרמייה נעוץ בתבניתיות המאפיינת את הפתרונות המוצעים על-ידי ועדות ההוראה השונות. אלו מציעות פעם אחר פעם את אותן ההצעות: מבחנים בנוסחים שונים, רווחים גדולים יותר בין מושבי הסטודנטים בשעת מבחן, עבודות שונות הניתנות במהלך השנים ותליית מודעות באוניברסיטה ובפקולטה העוסקות בכללים של יושר אקדמי. הצעות אלו אמנם חשובות ומועילות, אך לדעת רבים אין די בהן. זאת לא רק משום שאינן מפחיתות, כפי הנראה, את היקפי הרמייה, אלא משום שאינן מתמודדות עם ההיבטים הערכיים של התופעה באופן מספק. יש לזכור שהמצב האידיאלי אינו מצב שבו הסטודנטים לא מעתיקים מתוך חשש ממוראו של שוטר חיצוני, אלא מחשש ממוראו של השוטר הפנימי, דהיינו, המצפון האישי.

דרכים מוצעות למיגור/הפחתת התופעה:
 
הדרך העיקרית המוצעת בספרות היא הנהגת הוראה טובה, יעילה, חיובית ותומכת, העוזרת לסטודנטים להצליח בלמידה בקורס ומקדמת את הידע שלהם. החוקרים טוענים כי הנהגת אווירה חיובית ותומכת בסטודנטים מקדמת את הלמידה ואת הרצון הטוב של הסטודנטים כלפי המרצה/איש הסגל המנהלי, ומפחיתה את המוטיבציה של הסטודנטים לעסוק במעשי אי-יושר (Whitley & Keith-Speigel, 2002). לעומת זאת, "אווירת כיתה שלילית" היא מענישה, לא אכפתית ומפריעה ללמידה, ולכן מעודדת סטודנטים להתנהגות שלילית, כמו רמאות ושקר, המכוונת כנגד המרצה עקב מה שהסטודנטים תופסים כחוסר עניין בהם ובלמידתם. בדרך כלל, מרצים אינם פועלים במודע ליצירת אווירה שלילית, אך הם עלולים ליצור אווירה כזאת, אפילו במידה מעטה, באופן בלתי מודע. כך הם סוללים את הדרך לסטודנטים להצדקה של מעשי אי-יושר.

ההיבט של האווירה באקדמיה הקשור בצורה החזקה ביותר לאי-יושר אקדמי הוא הוגנות המרצה, כפי שהיא נתפסת על ידי הסטודנטים. הגורם העיקרי החמישי שהוצג לעיל להתנהגות רמייה של סטודנטים היה בנוגע  לתפיסת יחס המרצה כלא הוגן כלפיהם. כלומר, סטודנטים רואים התנהגות של אי-יושר כלגיטימית במקרים שהתנהגות המרצה נתפסת בעיניהם כבלתי הוגנת. לפיכך, מרצים יכולים לצמצם מקרים של אי-יושר על ידי השלטת  אווירה של הוגנות ביחסיהם עם הסטודנטים.

בנוסף, אימוץ שיטת "מבחני כבוד", טיפוח המודעות לאתיקה בכל קורס וגם באמצעות קורסים ייעודיים (רצוי תוך התנסות חווייתית) והגברת הערנות מצד חברי הסגל למעשי מרמה, עשויים לצמצם את היקף התופעה ( moberg at al., 2008). החוקרים טוענים כי מבחני כבוד יעילים יותר כאשר הם מוחלים על אוכלוסייה הומוגנית, כמו מחלקה מסוימת או בית ספר מסוים. החלת השיטה על כיתה אחת בלבד, כמו גם החלתה על הקמפוס כולו, נמצאה כבלתי- יעילה. בכל מקרה, החלת השיטה דורשת הכנה מתאימה גם באמצעות שיחות עם הסטודנטים כבר מהיום הראשון ללימודים וגם באמצעות הכנסת תכנים של אתיקה לקורסים רבים ככל האפשר, תוך הדגשה ברורה וחוזרת של אי-סובלנות כלפי התנהגות רמייה.


"רבי אלעזר בין שמוע אומר: 'יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך
כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמיים'" (אבות, ד').

 
ביבליוגרפיה:

יושר אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בארץ . יואל חשין. .)3110( . 5[ עמ' 01 [

Moberg, C., Sojka, J.Z., & Gupta, A. (2008). An update on academic dishonesty in the college
classroom. Journal of Excellence in College Teaching, 19, 149–176.

Whitley, B. E. & Keith-Speigel, P. (2002). Academic dishonesty: An educator's guide. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.מה דעתך על אי-יושר אקדמי בקרב סטודנטים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כהתנהגות לא אתית בקרב סטודנטים, חוסר יושר מצד סטודנטים, רמאות בקרב סטודנטים, רמאות מצד סטודנטים, התנהגויות לא אתיות בקרב סטודנטים