הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
הגיגים_על_מושג_הזמן

הגיגים על מושג הזמן


ריבוי המשמעויות שהשפה שלנו עושה במונח "זמן" משבש את אחת מתפיסות היקום שלנו. מאמר זה מנסה לתת מענה לשאלות שונות הקשורות ל"זרימת" הזמן, האם הייתה לו התחלה ואם כן מה היה לפני תחילת הזמן, וכו'.
אינני ולא אתיימר להיות פילוסוף. הידע שלי במשנותיהם של הפילוסופים הקדמונים, המודרנים וכל הוגי הדעות בתקופות הביניים השונות וביבשות השונות מצומצם ביותר. אולי יש בכך חסרון, ואולי גם יתרון. החסרון הוא בכך שעקב בורותי אני עלול לחזור על טעויות שנעשו ותוקנו בעבר, ובכך שלא אוכל לנצל ידע שנצבר במהלך הדורות ולעצב עליו את הגיגיי. היתרון הוא בכך שהעדר תלות במחשבותים של אחרים מאפשר לי חשיבה מקורית שעשויה אולי להוליד רעיונות חדשים.
ברשימות הבאות אעלה את מחשבותיי במטרה לשתף בהן אתכם, ובתקווה שגם יועילו לכם וגם יגררו תגובות שיסייעו לי להבין טוב יותר דברים שאינם נהירים לי דיים.
פילוסופיה, לפי הידוע לי, עוסקת בכל תחום חשיבה שעלה וממשיך לעלות בדעתם של בני האדם, החל מחידת עצם קיום היקום בו אנו חיים וכלה בנושאים חברתיים ורוחניים הכוללים צדק, מוסר, אומנות ודת. בניגוד לאנשי המדעים המדוייקים המסתמכים על תוצאות של מחקרים מעשיים, הפילוסופים מעלים השערות הנובעות מניתוח הגיוני של תופעות שמתגלות להם בתחומים בהם הם עוסקים. המדען בוחן, מנסה להוכיח או ולהפריך באופן מעשי ועל פי התוצאה קובע את מסקנותיו (לעתים מסתבר בדיעבד שעל אף שנקט בזהירות מרבית במחקריו היו מסקנות אלה שגויות). הפילוסוף לעומתו מעלה שאלות ומציע אפשרויות לפתרונן בלי שיקבע חד משמעית שהתשובות שהוא מציע אכן נכונות. אין הפילוסוף קובע חד משמעית מהי האמת. האמת בעיני הפילוסוף אינה מוחלטת. כל מי שטוען שקביעותיו נכונות מבלי שחקר אותן באופן יסודי אינו, לדעתי, מדען או פילוסוף.
ככלל, הנושאים שאעלה ברשימות שלי לא יהיו מסודרים לפי סדר שיטתי, אלא כפי שיעלו במוחי מעת לעת. אולי לאחר שיהיה די חומר אעשה בו גם סדר טוב יותר. הנושא הראשון יעסוק בשיבוש התפיסה שלנו את מהות הזמן כתוצאה מריבוי המשמעויות שהשפה שלנו עושה במונח "זמן", והשלכותיו של שיבוש זה על תפיסת היקום שלנו בכלל. אזכיר לקורא שבדברים הבאים אני מביע את דעתי האישית ואינני טוען שדברי הם אמת לאמיתה, אך לשם הנוחיות אתנסח כאילו אני קובע עובדות חד-משמעיות.


אנו משתמשים במונח "זמן" בשלוש משמעויות שונות (למעשה ליותר, אבל האחרות, כמו למשל "זמנים" במובן "תקופות היסטוריות" לא רלוונטיות לדיון זה):
  1. זמן במשמעותו הראשונה מתייחס למה שקרוי "ציר הזמן", בדומה למרחב הגיאומטרי. כידוע, בפיזיקה מודרנית נחשב הזמן (ליתר דיוק מכפלת הזמן במספר המדומה i) לקואורדינטה הרביעית של המרחב. הזמן על פי משמעות זו הינו ישות המשתרעת החל ממועד כלשהו בעבר הרחוק (כיום רווחת הדעה שתחילת הזמן התרחשה באירוע המכונה "המפץ הגדול"), או אולי לא התרחש כלל ותמיד היה זמן, וכלה במועד עתידי לא ידוע (קץ הזמן המכונה גם "הקריסה הגדולה"), או אולי ימשיך הזמן להתקיים לנצח.
  2. זמן כנקודה לאורך ציר הזמן, אותו ניתן לקבוע באמצעות שעון. אנו נוהגים לציין נקודת זמן באמצעות מספרים המייצגים תאריך, שעה, דקה, שניה וחלקי משניה מסוימים (למשל 06.01.2013 17:04:32.378), בדומה לציון מיקום של עצם במרחב באמצעות גובה מעל פני הים וקואורדינטות אורך ורוחב. אגב, לעובדה שערכים אלה מתייחסים לנקודת יחוס כלשהי אין חשיבות לצורך דיון זה. דוגמאות לזמן במובן זה הן התשובות לשאלות "מה השעה?" או "מתי נפגשתם?".
  3. זמן כמשך תקופה שתחילתה בנקודת זמן אחת וסופה בנקודת זמן אחרת. המושג התואם במרחב הוא המרחק בין שתי נקודות שלכל אחת מהן קואורדינטות גובה, אורך ורוחב. דוגמה לזמן במובן זה היא התשובה לשאלה "כמה זמן נמשכה ההצגה?".
כיצד גורם ריבוי משמעויות זה לשיבוש התפיסה שלנו את מושג הזמן? כדי להקל על התשובה שאני מציע לשאלה זו, אשתמש במונחים הבאים:
  1. זמן יציין את המשמעות הראשונה דלעיל, כלומר המושג המקביל למרחב. ישים הקורא לב לכך שבמשמעות זו הזמן לא זורם, לא חולף, לא עובר ואין לו מידה, כפי שהמרחב לא נמצא בתנועה ואין לו מידה (בין אם הוא אינסופי, "נסגר" על עצמו, מתנודד או כל השערה אחרת שהועלתה או תועלה בעתיד על ידי אנשי המדע).
  2. מועד יציין נקודה לאורך ציר הזמן, כלומר המושג המקביל למקום של עצם במרחב. ישים הקורא לב לכך שמקום של עצם במרחב אינו ישות בפני עצמה אלא תכונה של העצם. במקביל, מועד אינו ישות בפני עצמה אלא תכונה של אירוע כלשהו, כלומר מועד התרחשות האירוע. כוונתי לא לאירוע מתמשך, אלא אירוע רגעי, בנקודת זמן ספציפית. וכאן אני מגיע לטענה חשובה (לפחות בעיניי): אירוע בעת התרחשותו מתקיים בהווה. לאחר שהתרחש, עובר האירוע אל העבר וממשיך בדרכו אחורה לאורך ציר הזמן. כלומר, מועד האירוע חולף, ובלשון ציורית "נע" או "זורם" בהתמדה לכיוון העבר. לפיכך, לא הזמן מתקדם אלא האירועים נסוגים לאורך ציר הזמן, כשם שלא המרחב נע אלא עצמים משנים את מקומם במרחב. מכאן שהמועד שצויין לעיל באמצעות תאריך, שעה וכו' במספרים  06.01.2013 17:04:32.378 הפך מאז לנחלת העבר וממשיך בהתמדה לנוע לכיוון העבר הרחוק יותר.
  3. מֶשֶׁךְ זמן יציין את הפרש הזמנים בין שני מועדים. גם משך זמן אינו נע, זורם או חולף כשם שהמרחק בין שתי נקודות במרחב נותר קבוע (בניגוד למרחק בין שני עצמים שעשוי להשתנות עקב תנועתם).
אז היכן משתבשת תפיסת הזמן שלנו? התשובה היא שמכיוון שאנו משתמשים באותו מונח, כלומר זמן, עבור שלוש המשמעויות דלעיל אנו לא מבדילים בין הזמן במשמעותו הראשונה (הישות המשתרעת מהמועד המשוער של "תחילת הזמן" עד המועד המשוער כ"קץ הזמן")  לבין הזמן במשמעותו השניה, דהיינו מועד התרחשות אירוע או בהרחבה, כלל מועדי התרחשויות אירועים. יתר על כן, במקום להתייחס לחליפת האירועים לאורך ציר הזמן בכיוון העבר אנו תופסים את הזמן עצמו כאילו הוא "זורם" בכיוון העתיד. לפיכך אנו סבורים שהזמן, במשמעותו הראשונה, נמצא ב"תנועה" בעוד שאין הדבר כך.

אחת התוצאות של תפיסה שגויה זו מתבטאת בסדרת השאלות שלכאורה נשמעות נאיביות, אבל מדענים מתקשים להשיב עליהן: מה היה לפני תחילת הזמן (או לפני "המפץ" הגדול")? לא היה זמן? כמה זמן לא היה זמן? מה יהיה אחרי קץ הזמנים? שוב לא יהיה זמן? האם הזמן משתנה בקצב אחיד או בקצב משתנה? (שאלה זו בעייתית במיוחד, מכיוון שכשמדברים על קצב שינוי הזמן נשאלת השאלה: קצב ביחס למה? ביחס לזמן? הרי אין משמעות לקצב שינוי הזמן ביחס לעצמו).

התשובה שלי, לפחות לשאלות המתייחסות אל התקופה שקדמה לתחילת הזמן או שתבוא אחרי קץ הזמן היא שלמושגים "לפני" ו"אחרי" המתייחסים לזמן (במובן הראשון שציינתי לעיל) הם חסרי משמעות. אין "לפני" ו"אחרי" מכיוון שהזמן אינו אירוע מתמשך לכשעצמו, וגם לא כלל אירועים רגעיים. הזמן הוא מעין "מרחב" חד ממדי, כלומר "ציר" שלאורכו מתרחשים ארועים בעלי מועדים. כאמור, הזמן לא חולף, אלא אירועים רגעיים חולפים בו, ובניגוד לתפיסה המקובלת האירועים לא מתקדמים אל העתיד אלא נסוגים אל העבר. (הדבר דומה לחוויה שיש לנו בצפייה אל הנוף העת נסיעה ברכבת. כל עצם שנשקף לנו מבעד לחלון נראה כאילו נמצא בתנועה בכיוון ירכתי הרכבת כשם שאירועים חולפים לכיוון העבר).

ברצוני להתייחס בקצרה גם לקושי להבין את מושג יחסיות הזמן על פי תורת היחסות הפרטית. לפי תורה זו, כאשר עצם נע במהירות קבועה ביחס לעצם אחר (הכוונה למהירות המתקרבת למהירות האור)  שיעור שינוי הזמן עבור העצם האחד שונה משיעור שינוי הזמן עבור העצם השני. כלומר, אם יתרחשו בעצם האחד שני אירועים (נניח שינוי צבע) וצופה הצמוד לעצם (נע יחד אתו באותה מהירות) ימדוד משך זמן מסוים בין האירועים, צופה אחר הצמוד לעצם השני ימדוד זמן ארוך יותר. מאידך, אם יתרחשו שני אירועים בעצם השני, הצופה הראשון ימדוד זמן ארוך יותר מהזמן שימדוד הצופה השני. האם אין בכך סתירה? איך בכלל יתכן שמשך הזמן בין שני אירועים תלוי במהירות היחסית בין הצופה לבין העצם שבו מתרחשים האירועים?

אנסה לתת תשובה לשאלות אלה. קודם כל, השתמשתי במושג שיעור שינוי הזמן, שעל פי הדיון הקודם הוא מושג שגוי. לא קיים שינוי זמן. מה שכל צופה מודד הוא משך הזמן בין מועדי שני אירועים. מבחינתו של הצופה הצמוד לעצם שבו מתרחשים האירועים, מועדים אלה הם תכונות של העצם. מבחינתו של הצופה השני, מועדים אלה הם של אירועי הצפייה. לא הזמן מתארך במערכת אחת יחסית למערכת השניה אלא משך הזמן בין שני האירועים, שהם תכונות העצם בהם הם מתרחשים. חשוב לציין כאן שהתארכות התקופה במערכת אחת יחסית לשניה לא נובעת מתהליך הצפייה אלא מכך שמהירות האור קבועה בלי קשר למהירות, יחסית למהירות מקור האור, של המערכת בה נצפית מהירות האור.

לסיום, למרות הטענה שהצגתי, לפיה ייחוס "תנועה" לזמן מייצג תפיסה שגויה, אינני ממליץ להפסיק להשתמש בביטויים כגון "חלף זמן", "עבר זמן", וכיוב'. ביטויים אלה מתאימים לתחושת הזמן שלנו ומובנים לבני שיחנו. אני רק מבקש להצביע על כך שתפיסת מושג הזמן הנובעת מביטויים אלה מונעת מאתנו להבין שהזמן אינו נע, חולף או עובר ולכן אין משמעות למושגים "לפני תחילת הזמן" או "אחרי קץ הזמן".


בהמשך, אם אקבל תגובות מעודדות, בכוונתי לדון בקשר ההדוק בין הזמן למרחב, בין חומר לאנרגיה, בין חיים לתובנה, וכן בתלות ההדדית בין תחומים אלה. כל אלה כאמור על פי דעתי האישית. אשמח לקבל תגובות ודברי ביקורת ענייניים.
מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על הגיגים על מושג הזמן ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת להביור ב 02/02/2013 18:11 ( הפרופיל שלי ) לאחר כתיבת מאמר זה לפני ארבעה שבועות מצאתי מאמר מעניין על הנושא שמפרט ומרחיב רעיונות דומים (בלי לטעון שהקושי שלנו להבין את מושג הזמן נובע משימוש באותו מונח לשלוש משמעויות שונות. טעון זה הוא על דעתי בלבד ולא מצאתי אותו בשום מקום אחר). אני ממליץ כל מי שמעוניין להקדיש זמן כדי להרחיב את הידע בנושא מרתק זה לעיין במאמר "מהו אם כן הזמן?" שכתב ד"ר יואב בן דב באתר http://www.bareket-astro.com/big-bang-universe-creation-quantum-theory/what-is-time.htmlתגובה לתגובהבתגובה ללהביור מאת טיקי ב 03/02/2013 18:02ד״ר יואב היה המרצה שלי :)