הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
ושמחת_בחגיך_כיצד

ושמחת בחגיך כיצד?ואיך לשמר את השמחה כל השנה?


כיצד עלינו לגרום לעצמינו תחושת שמחה פנימית ועוצמתית בימי חג הסוכות ובכל השנה כולה
ישנה מצווה מיוחדת בחג הסוכות שהתורה הקדושה מצווה אותנו והיא מצוות השמחה "ושמחת בחגיך" ועומדים על כך המפרשים למה דווקא בחג הסוכות?וכיצד עושים זאת?ומבארים המפרשים על פי דברי המשנה "איזהו עשיר השמח בחלקו"כלומר שהמחה של האדם מגיעה מפנמיותו של האדם ואינה תליויה בנסיבות החצוניות וזה על ידי שהוא שמח בחלקו ומודה כל הזמן על כל דבר שיש לו ובכך מבין שאין מובן מאליו ואז מגיע לשמחה אמיתית והשמחה הזו אפשר לשאוב אותה מחג הסוכות מפני שבסוכות כולם יוצאים מהבתים ודרים וחיים בסוכה ועל ידי זה שכולם כולל כולם גם העשירים וגם העניים דרים בסוכה האדם אינו מקנא בחבירו ומגיע לההנה שהשמחה תלויה רק בו על ידי שישמח בחלקו ויודי להשם על כל דבר ואפילו הקטן ביותר


מה דעתך על ושמחת בחגיך כיצד?ואיך לשמר את השמחה כל השנה? ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כשמחת חיים