הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
בגן_האמונה_חלק_ב

בגן האמונה חלק ב


המשך דברי חיזוק ואמונה מתוך ספרו של הרב שלום ארוש שליט"א- "בגן האמונה".
תיקונים:
הסיפור הבא המובא בשם "הארי" ז"ל ממחיש בצורה ברורה את חשיבות האמונה בעולם הבא ואת תפקידו של האדם בעולם הזה, עולם שהוא חלק קטן מתוך מכלול שלם שמתחיל לפני היוולדו וממשיך גם לאחר מותו:

באחת מהקהילות היהודיות התחתנה אישה צעירה וצנועה עם סוחר ירא שמים והם חיו במשך שנים מספר על מי מנוחות.
האישה גידלה את ילדיה בחריצות וקיימה חסד עם אנשי עירה ובעלה עסק במסחר וקבע עתים לתורה.
ואז אירע אסון! בנם בן השלוש נהרג לפתע במיתה משונה על ידי גוי שיכור ר"ל.
כל אנשי העיר היו מזועזעים מהטרגדיה ולא היו מסוגלים להבין קורה הדבר לזוג צנוע וטוב שכזה.
בני הזוג לעומת זאת קבלו את הגזירה בהכנעה ובאהבה והמשיכו לחיות כמקודם.
לא עבר זמן רב ואסון נוסף פקד את הזוג, כשהבעל חלה לפתע במחלה קשה.
כל תפילותיהם של אנשי העיר לא הועילו ואף רבה של העיר שפסק שלא יאונה לבעל כל רע נאלץ להשלים בסופו של דבר עם העובדה המצערת שהצדיק נפטר בייסורים קשים ועלה בסערה השמיימה.

האלמנה הצעירה לא הייתה יכולה להכיל את כאבה העמוק, וכן גם בני עירה לא הבינו כיצד נגזר על האלמנה בעלת החסד ויראת השמים לסבול ככה.

חלפו שנתיים ימים וערב שבת אחד הגיע אל ביתה של האלמנה הצעירה בנה הנשוי שרצה לברך אותה ב"שבת שלום" ולעודדה.
אמו הגיבה בבכי מר ואז החליט בנה שהגיע הזמן שתפסיק לחיות בצער כזה והסביר לה שאף חז"ל קבעו זמנים לצער עד גבול מסוים והגיעה העת לסיים צערה זה ולהתחיל חיים חדשים.
בנה הוסיף שצערה מסב גם צער לילדֵיה וכאנשים מאמינים בני מאמינים חובה עליהם להמשיך בחיים הלאה ולשמוח לכבוד שבת קודש הבאה כעת.
"אין אנו יודעים חשבונות שמיים ועלינו לבטוח בשם שהכל שאירע הוא לטובה", כך הוסיף הבן, והאם אכן קיבלה על עצמה מכאן והלאה לשמוח ולהמשיך את החיים.

באותו לילה, ליל שבת חלמה האלמנה הצעירה חלום, ובחלומה נמצאת בגן קסום ומייד מבינה שגן עדן הוא, ולפתע פוגשת באדם המזמינה לפגוש את בעלה המנוח.
כשמבחינה בו רואה שהוא מלמד קבוצה של צדיקים תורה, ואז ניגשת אליו ושואלת אותו מדוע עזב אותה בדמי ימיה, וכיצד זה מלמד תורה, שהרי מעולם לא היה תלמיד חכם?
חייך בעלה והשיב לה שבגלגולו הקודם היה גאון שלא התחתן, וכנפטר מן העולם אמרו לו בגן עדן שעליו לשוב לארץ על מנת לקיים את מצוות "פרו ורוו", ולכן התגלגל על מנת לשאת אותה לאישה.
כך זכה לגדל ילדים, ולכן לאחר מכן נפטר מן העולם.
האלמנה השיבה לו שכל בני עירו התפללו שינצל מן הגזירה, והיא אינה מבינה מדוע התפילות לא נענו למעלה.
בעלה השיב לה שהתפילות נענו גם נענו, חלקן הועילו לעם ישראל נגד קטרוגים וגזירות קשות שהיו צפויות, וחלקן הועילו לו,לבעל כאן בגן עדן, "אבל לך", אמר הבעל, "לך יש עוד הרבה דברים להשלים בעולם למטה ושליחותך טרם הסתיימה"...
השיבה לו אלמנתו:" ומה על בננו הקטן? מדוע מת ועוד בצורה כה אכזרית ומשונה?"
השיב לה: " בננו הקטן הוא נשמה של צדיק ענק שבינקותו נחטף על ידי גויים וינק מאישה נכרית, לאחר מכן נפדה על ידי יהודים ונהיה כאמור לצדיק גדול.
כשנפטר מן העולם רצו למעלה שיגיע למקום ראוי, אולם בשל הכתם שדבק בו על שינק מאישה נכרית, הורידוהו לעולמך על מנת שתזכי להניקו, כי את היית הראויה לכך.
מותו הקשה נגרם בשל גזירה קשה שניחתה על בני העיר, גזירה שנבעה מעוונות שבין אדם לחברו.
נשמתו קיבלה על עצמה את הייסורים הקשים על מנת להציל את בני העיר...
על כן עלה השמיימה למקום גבוה במיוחד, מקום שרק אנוכי רשאי להגיע לשם על מנת לבקרו.
בבוא הזמן גם את תזכי לבקרו", הוסיף הבעל הצדיק.
"בזכות ההחלטה שלך לשוב ולשמוח, זכיתי לקבל ממך ביקור ודעי לך שהיה עלייך קטרוג גדול מאוד שכמעט עלה בחיי בננו השני... בזכות תפילותיי הרבות בוטלה הגזירה"...

נפרד הבעל מאשתו ובאותו רגע התעוררה מן החלום.

מסיפור זה יכולים אנו ללמוד על הצורך במידת אמונה חזקה בבורא עולם ובעולם הבא, עלינו לשמוח בחלקינו ולהאמין בכל מאודנו שכל מה שהשם עושה זה לטובה, ורק הוא יודע מה טוב עבורנו.

מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על בגן האמונה חלק ב ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כבגן, האמונה, חלק, ב