הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
להשתכר_בפורים!

להשתכר בפורים?!


האם המנהג לשתות בפורים לשכרה אינו עלול להוביל לידי ביזוי? תשובת חז"ל היא בבחינת "ונהפוך הוא"... מדוע פסקו כך? על כך במאמר...
"חַיָּב אִינִישׁ לִבְסוּמֵי בְּפוּרַיָּא עַד דְּלָא יָדַע בֵּין אָרוּר הָמָן לְבָרוּךְ מָרְדְּכַי" (גמרא, מגילה, ז, ע"ב).
מהו הטעם למנהג זה בו אנו מרבים בשמחה ואף מצווים לשתות לשכרה בפורים?
בקיצור שו"ע סימן קמב הלכות סעודת פורים כתוב שחז"ל מצווים אותנו לכך מהטעמים הבאים:
על ידי נס היין ושתי, אשתו של אחשורוש נטרדה ואסתר המלכה הומלכה תחתיה ועל ידי נס היין נחל המן הרשע מפלה ותכניתו להשמיד את כל היהודים בוטלה.
לאור כל זאת יכולים אנו להבין מדוע יש לקיים משתה, ושמחה אך עם זאת עדיין נשאלת השאלה: האין במנהג לשתות לשכרה טעם פסול, שהרי אין זה ראוי לו לאדם להשתכר בשל מעשי ליצנות הנלווים לכך.
על כך משיב מדרש רבה (פג, סימן יג, יא): " כשישראל אוכלין ושותין ושמחין הן מברכין ומשבחין ומקלסין להקב"ה וכשאומות העולם אוכלין ושותין מתעסקין הן בדברי תִפלות".
ופירושם של דברים:
שלא כגויים, עת משתכרים הם, באים לידי דברי תפלות, מעשי ליצנות וביזוי עצמי, אין אנו חוששים כך לעם ישראל , אלא אדרבא, מתוך שירבה לשתות לשכרה - כן ירבה דברי תורה והלל להקב"ה ויזכיר הנס.
פורים שמח

מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על להשתכר בפורים?! ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כלהשתכר, בפורים?
נכתב ע"י davidb
בתאריך: 11/02/2014
דוד בראון בן 54

126 מאמרים | 488411 כניסות
מאמר זה נקרא 2605 פעמים 0 תגובות למאמר זה - להוספת תגובה
דירוג המאמר
50%
 השארת תֶּשֶׁר לdavidb
אשמח לפרגון סמלי (תשר)...
נהנתם? נשמח לקבל לייק מכם!