הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
תובנה_לפרשת_בחוקותי

תובנה לפרשת בחוקותי


תת מודע יהודי קולקטיבי.
בפרשת השבוע נקרא את פרשת התוכחה, הכוללת בתוכה את הברכות והקללות- ״אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם... ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד...ואם לא תשמעו לי״...
 
הרמב״ן מדגיש את השקפת העולם העולה מפרשה זו- ״הברכות שבפרשה זאת הן כלליות בעם והן בהיות כל עמנו כולם צדיקים... כל אלה הברכות כולם נסים, אין בטבע שיבואו הגשמים ויהיה השלום לנו מן האויבים ויבוא מורך בלבם לנוס מאה מפני חמשה בעשותנו החוקים והמצוות, ולא שיהיה הכל היפך, מפני זורענו בשנה השביעית. ואף על פי שהם נסים נסתרים שעולם כמנהגו נוהג עמהם, אבל הם מתפרסמים מצד היותם תמיד לעולם בכל הארץ... שתהיה ארץ אחת כולה ועם אחד תמיד ברדת הגשם בעתו , ושובע, ושלוה, ושלום, ובריאות, וגבורה, ושברון האויבים, בענין שאין מנהגו בכל העולם, יוודע לכל כי מאת ה׳ היתה זאת... והיפך זה יהיה בקללות... והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים לא יונהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם ולא בארצם לא בכללם ולא ביחיד מהם, כי יברך ה׳ לחמם ומימם״...
 
זאת אומרת שמלבד האמונה בבורא העולם ובהשגחתו הפרטית על המין האנושי בכלל, ועל עם ישראל בפרט.
יש כאן מבט חדש על הנעשה בעולם, ועל הסיבתיות של תופעות כמו רעב ושובע, שלום ומלחמה, שלוה ורדיפות.
הנסים הנסתרים כלשונו של הרמב״ן, מושפעים ישירות ממצבו הרוחני של היחיד ושל העם, ומטרתם כפי שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, לאפשר לנו לעבוד את ה׳ ללא הפרעות וטרדות, או לחילופין, להיענש על חטאינו ועל התרשלותנו, ונצטט מעט מדבריו- ״שאם נעשה אותה בטובה ובשמחת נפש, ונהגה בחכמתו תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום ורבותי כסף וזהב... שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בהבלי הזמן... יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה שהן חיזקו ידיהם לבעוט ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותם מלקנות העולם הבא״...
 
דהיינו שהאמונה איננה מסתכמת בכך שנכיר שהטבע מונהג בידי ה׳ וכלשון הפסוק בתהלים- ״עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט... המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו״... אלא עלינו לשלב בה את ההבנה שכל מה שמתרחש הוא תוצאה ישירה של מעשינו.
 
וזהו הנס הנסתר שעליו מדבר הרמב״ן, היות ואין קשר טבעי בין שמירת מצוות לבין ירידת גשמים, ושלום עם שכנינו. ואם בכל זאת כאשר כל העם ישמור את התורה, ישרור שלום והארץ תהיה פורייה, זה יוכיח את השגחת ה׳ עלינו.
ומעבר לכך, זה יספק לנו הצצה על הימצאות הבורא והשגחתו, ועל מערכת השכר והעונש. ועדיין זהו נס נסתר היות והטבע כמנהגו נוהג, שהרי יש שנים ברוכות גשמים ויש תקופות של שלום מדי פעם. אבל המתאם בין שמירת המצוות לתופעות הללו הוא הנס של פרשת התוכחה.
 
בסוף המאה התשע עשרה, התגבש הרעיון בדבר קיומו של התת מודע, שהתפרסם בעיקר בסופו של דבר בתיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד.
הוגים כמו שופנהאואר וניטשה, תיארו כיצד האדם איננו רציונלי בהכרח במעשיו, ושהמניעים האמיתיים שלנו אינם אותם אלה שאנחנו סבורים שהם, אלא יש בנו מאוויים ויצרים חבויים, שמחפשים דרך לפרוץ החוצה ולבוא לידי ביטוי.
פרויד הושפע מהם, ומהעובדה שניתן לרפא שיתוק היסטרי, או לחילופין לגרום לו להופיע על ידי שימוש בהיפנוזה. ומתוך כך הוא גיבש את הרעיון שגם בחיי היום יום, תת המודע  הוא זה שמשפיע ומנחה את ההתנהגות שלנו, ומנסה לבטא במודע את הדחפים האינסטינקטיים הלא מודעים, וההסברים הרציונליים להתנהגות אינם אלא תירוצים לסיבות האמיתיות החבויות.
 
כאשר מתבוננים בדבריהם של הרמב״ם הרמב״ן, מתקבלת תמונה דומה על חייו של כלל ישראל. וניתן להשתמש בתת המודע הלא רציונלי, כמשל לנסים הנסתרים שתיאר הרמב״ן.
באופן נורמלי כולנו מסתובבים בעולם הזה ומעניקים פרשנות רציונלית והגיונית להתרחשויות שאנחנו נתקלים בהן, הן במישור האישי והן במישור הלאומי והבין לאומי.
אירועים כמו שפל כלכלי, טרור,בצורת ומגפות, וכן להיפך גאות כלכלית, שלום, וגשמי ברכה, מוסברים בדרך כלל במונחים של תיאוריות סוציאליות וכלכליות ומדעיות.
 
אך התורה שמתארת לנו מערכת של שכר ועונש, אומרת לנו שכל ההסברים הרציונליים הללו אינם אמת לאמיתה, אלא יש מאחוריהם מניעים שונים לחלוטין, אשר קובעים את כל ההתרחשויות.
וכשם שכל אדם לא תמיד מבין מה מתרחש אצלו בתת המודע שלו, ומה בעצם משפיע עליו ומנחה אותו, כך גם מבטו של האדם המאמין אומר, שההסברים הרציונליים אינם סוף פסוק, ולא מהווים סיבתיות אמיתית למציאות. אלא האדם והעם במעשיהם, קובעים איזה שפע הם יקבלו מהבורא בעולם הזה.
כפי שהמחיש זאת הרמב״ן- וכי בגלל שמירת הלכות שמיטה, מדינות ערב תחשושנה מעימות צבאי עם צה״ל? וכי בגלל שמירת המצוות יגיעו יותר שקעים ברומטריים לשמי הארץ?
איך לימוד תורה יכול לגרום לעליות בבורסה? האם יש הגיון במתאם שכזה?
 
התשובה היא שפרשת התוכחה והנסים הנסתרים המתוארים בה, חושפת בפנינו עולם ״בלתי מודע״ של סיבתיות, שאין בו הגיון על פי חוקי הטבע. אך כאנשים מאמינים אנחנו מקבלים את האמיתות הללו, ומקווים להגיע למצב האידיאלי שכפי שסיים הרמב״ן-ודע כי לא השיגו ישראל מעולם לברכות האלה בשלמותן... שלא עלתה זכותם לכך... אבל יתקיים עמנו בזמן השלמות״.


מה דעתך על תובנה לפרשת בחוקותי ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כתובנה לפרשת בחוקותי