הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
תורת_החיים_הבסיסי

חיים


מה הם החיים כיצד נוצרו החיים,כיצד ,איך הם מתנהלים בתוכנו וסביבנו
חיים הם מכלול המאפיינים המבדילים ישויות חומריות  המקיימות תהליכים ביולוגיים (ונקראות יצורים או אורגניזמים)מיישויות חומריות אחרות. 
רק קיום 
כל התנאים הבאים מגדיר עצם כחי:

1)
הומאוסטזה-היכולת לשמור על איזון פנימי ועל  סביבה פנימית יציבה וקבועה, עד כדי שינויים קלים. לצורך שמירה על איזון זה, קיימים תמיד:סדר פנימי קפדני - ליצורים חיים ישנה אנטומיה קבועה עד לרמת המיקרואנטומיה. בכל חלק של היצור החי, ואפילו הגדול ביותר שביצורים, ישנו ארגון קבוע מראש עד לרמת המולקולה.                                       
  1. התא - היחידה הבסיסית השומרת על כל מאפייני החיים היא התא. כל יצור חי חייב להיות מורכב מתא, השומר בתוכו על סדר פנימי מוגדר היטב, או מאוסף תאים המסודר בצורה מוגדרת היטב, ומורכב מתאים תאים אשר כל אחד מהם שומר על סדר פנימי מוגדר היטב.                                                        
  2. חילוף חומרים - היכולות לקלוט אנרגיה מסביבת המחיה, להמיר אותה לסוג האנרגיה הנדרש ולהפריש את הפסולת שנוצרה בתהליך ההמרה.         
  3. רגישות ותגובה לגירויים חיצוניים - היכולת  להגיב לגירויים שמקורם בסביבה החיצונית או בסביבה הפנימית של היצור החי.                                 
  4. התפתחות הפרט - ניתן להגדיר פרקי זמן הן  עבור תהליך היווצרותו של הפרט והן עבור תהליךמותו והתפרקותו. ניתן לצפות בפרקי הגדילה  וההתפתחות. בחלק מן המקרים ישנה גדילה והתפתחות במהלך כל תקופת החיים. בחלק אחר מן המקרים ישנה הגעה לבשלות, שלאחריה מגיע שלב ההזדקנות.                                                                     
  5. אבולוציה ותורשה - המידע הנצרך ליצירתו של הפרט מועבר אליו בתורשה מן היצורים החיים שיצרו אותו. לאותו פרט ישנם מנגנוני רבייה הממשיכים תורשה זו לצאצאיו, וחוזר חלילה. המידע התורשתי משתנה באופן מזערי מדור לדור, ברמת האוכלוסייה. שינוי זה הוא הנקרא אבולוציה.                                                                                                                                                                                                            


מה דעתך על חיים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כאבולוציה