הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
רעיון_להלל_-_עצביהם_כסף_וזהב_מעשי_ידי_אדם

רעיון להלל - עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם


ולכן בשוק המסחר, קונים זהב בכסף, והדרך להשיג את הזהב היא על ידי הכסף, ולא להיפך. זאת כיון שהכסף הינו הכיסופין והדרך בכדי להגיע למטרה הנכספת שהיא הזהב.


באחד ממזמורי התהילים [קטו'] הנאמרים כחלק מן ההלל מתאר דוד המלך את אפסיותה-ריקנותה של העבודה זרה באומרו: "פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם".

עבודה זרה אין בה שום כוח אמיתי, אינה מדברת, שומעת, מריחה, ממששת, הולכת או הוגה בגרון. וכל סגידה אליה הרי היא שטות הבל ורפיסות רוח.

המעניין הוא שבפסוק הקודם לתיאור זה נאמר; "עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם".

מימים ימימה התקשיתי בפסוק זה, אם בא דוד המלך לומר שעבודה זרה אין בה ממש, מה מצא פחת בכך שעבודה זרה נעשית מכסף וזהב, ההיפך הוא הנכון, כיון שעשויה היא מחומרים יקרים, יש בה משום יקר וערך.
כמו כן יש לעמוד על הקשר שישנו בין מה שעשויה היא מכסף וזהב, לבין כך שמעשי ידי אדם היא.


אולי אפשר לפרש פסוק זה בדרך רעיונית כך, המילה כסף שורשה בלשון כיסופין וערגה, היינו שהכסף ענינו-מהותו בכך שהוא מגלם את הכיסופין של בני האדם להשיג את מאויי נפשם, ועל ידו בני אדם מגיעים להגשמת משאלותיהם-כיסופם.
המילה זהב שורשה הוא זֶה-הַב, כלומר הזהב הינו תמיד החומר הנכסף, הוא החומר הטוב ביותר אשר הכל כוספים אליו, וחפצים בו להשיגו ולקנותו.
ולכך בשוק המסחר, קונים זהב בכסף, והדרך להשיג את הזהב היא על ידי הכסף, ולא להיפך. וזאת כיון שהכסף הינו הכיסופין והדרך בכדי להגיע למטרה הנכספת שהיא הזהב.

אך כשנתבונן לעומקם של דברים נבחין, שכל שורש דבר זה יסודו בשקר גמור ובאחיזת עניים ממש, וזאת מפני שכל ערכו של הזהב וכמות הכסך שהוא שוה, נמדד לפי רצונו וביקושו של המבקש לזהב, ואם לרגע לא יחפוץ בזהב הרי לא יהא שוה בעיניו לכלום.
נמצא לפי זה, שכל שווי הזהב תלוי אך ורק ברמת הכיסופין אליו, ותו לא, ואין בו שום ערך אמיתי ממשי, וכל כולו תלוי ועומד בכמות רצונו וחפצו של האדם להשיגו.


זוהי העבודה זרה האמיתית שאנו חיים בה כל חיינו, אנחנו מייצרים לעצמינו מטרות ויעדים, אנו חפצים בהם, מעריכים אותם, ועל ידי כך גם מייקרים אותם. אך כל זאת הוא רק בעיני עצמינו בלבד, אך המטרות כשלעצמם אינם שוות מאומה ללא רצונינו.

וזה פירושו של הפסוק; "עצביהם כסף וזהב" – כל מהות עצביהם הרי היא ככסף וזהב, שאין בעבודות הזרות ובאלילים דבר כשלעצמם. "מעשי ידי אדם" –וכל כולם הוא רק מה שאנשים יוצרים ועושים מהם, הרי הם ממש מעשי ידי אדם.מה דעתך על רעיון להלל - עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת מיכאל ב 18/04/2014 02:10רעיון אמיתי וחכם ,כתיבה נפלאה ! ישר כח!!תגובה לתגובה

נכתב ע"י דודי
בתאריך: 16/04/2014
דוד ברנהולץ בן 36

1 מאמרים | 2811 כניסות
דירוג המאמר
61%
 השארת תֶּשֶׁר לדודי
נהנתם? נשמח לקבל לייק מכם!